המעין

גליון ניסן תשפ"ג

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'כִּי פְרָעֹה אַהֲרֹן לְשִׁמְצָה בְּקָמֵיהֶם'... / דבר העורך

ההפסקות באמירת הפסוק הראשון של קריאת שמע - בירור נוסח ההלכה ממקורה בספר 'על הכל’ ע”פ כתבי יד / הרב אברהם ביטון

מבוא להקדמת הראי"ה קוק זצ"ל לשיר השירים וביאור לראשיתה / הרב חיים דרוקמן זצ"ל

חיוב מיתה למי שעבר על חרם - משיירי שולחנו של הרב קלמן כהנא זצ"ל / הרב בנימין כהנא

'מה נשתנה’ – שאלת האב או שאלת הבן? / הרב רפאל שלמה דיכובסקי

בדין ‘אשה בעלה משמחה' / הרב יעקב קאפל רייניץ

על מנהג אמירת הפסוק 'ואנחנו נברך יה' לאחר מזמור 'תהלה לדוד' / הרב ראובן אדלר

משכן ה’ בגלגל / יגאל אמיתי

“לְבָנֶיךָ אלו התלמידים” – רש”י כפשטן וכמחנך / הרב ד"ר דוד קליר

רעידת האדמה בארץ ישראל בתמוז תרפ”ז - לקט מפי סופרים וספרים / הרב אוריאל בנר

ראשית דרכה של התפילה לשלום המדינה / אוריאל פרנק

הגדרת שֶׁמֶר האפייה ואיסורו בפסח / הרב עזרא קליין וד”ר עוזיה קרונמן

'חלי דיחמורתא' – הצעה לבירור מעמדה ההלכתי של ביצית מן החי / נחל אלגד שוהם

תגובות והערות

האם נזכרת מחלת הצליאק בתורה, והאם מותר להזליף טיפות עיניים בשבת? דברי הלכה ורפואה לזכרו של ד”ר יצחק דרזנר ז”ל / הרב מרדכי עמנואל

נקודות לדיון במהדורת ‘מורה הנבוכים’ של הרב מקבילי / הרב אלחנן אוריאל; תגובה: הרב ד"ר יוחאי מקבילי

הערות חדשות על פירוש חזקוני על התורה / הרב משה אהרן

על “מכתב” שלא נכתב - שגגה שנפלה מלפני רש”ז שרגאי ביחס למכתב מאת הרב יחיאל יעקב ויינברג זצ”ל / הרב פרופ’ נריה גוטל

מסע לגן עדן ובחזרה - על הספר ‘אדם בגן עדן’ מאת הרב אליהו מאיר פייבלזון / תומר גרינברג

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תוכן באנגלית