תקנון האתר

בס"ד
מכון שלמה אומן, מכון מחקר תורני – תקנון האתר

 1. מכון שלמה אומן (להלן: המכון) הוא מכון למחקר ופרסום של מהדורות חדשות ומתוקנות של ספרים תורניים (ע"ר).
 2. אתר הספרים של מכון שלמה אומן (להלן: "האתר") מכיל קטלוג וירטואלי של הוצאת המכון והוצאת משעול שע"י ישיבת ההסדר שעלבים, לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם.
 3. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.
 4. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה או שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום. הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישארו במכון ולא יועברו לשום גורם אחר. פרטי האשראי לא יישמרו כלל למעט 4 הספרות האחרונות.
 5. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו .
 6. בהיותנו מלכ"ר העסקות שאנו מבצעים פטורות מתוספת מע"מ.
 7. המוצרים יישלחו ללקוח בהקדם האפשרי ועד 10 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר ואישור חברת האשראי, למעט תקלות שאינן בשליטת המכון. זמן ההגעה בפועל עד ללקוח תלוי בזמני האספקה של דואר ישראל ו/או חברת השליחויות. זמני האספקה המפורטים בדף המשלוחים הם השערות סבירות בלבד.
 8. חשבון וקבלה יישלחו ביחד עם המוצרים המבוקשים. במקרה ומוצר כלשהו אזל במלאי, אנו נשיב את התשלום ללקוח באופן מיידי, ונודיע על כך באמצעות מספר הטלפון ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שנקלטו בעת ביצוע ההזמנה.
 9. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 30 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום או על ידי חברת שליחויות, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 10. המכון לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מלקוח.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאי המכון להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולהשיב את התשלום ללקוח אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המכון ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר.
 12. התמונות ותיאור המוצרים באתר הוא כללי ונועד להמחשה בלבד. על הלקוח לברר היטב על טיב המוצרים שבחר בטרם יזמין. המכון לא ישא באחריות בשל טעות בהבנת מהות המוצר.
 13. ניתן לבטל מכל סיבה שהיא רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל המכון.
  הלקוח יחזיר את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 14. במקרה של ביטול העיסקה יוחזר התשלום ללקוח, אך עם זאת יחוייב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק, ובנוסף במידה והמוצר כבר נשלח אל הלקוח, דמי המשלוח לא יוחזרו. בעיסקה ללא דמי משלוח יחוייב הלקוח בדמי משלוח המתאימים לגודל החבילה ומשקלה על פי תעריפון האתר בעיסקה רגילה.
 15. המכון עושה מאמץ למנוע נזקים למוצרים במהלך המשלוח. הספרים נארזים באריזות קרטון ו/או אריזה מרופדת, המספקות הגנה סבירה ומקובלת. עם זאת, המכון לא יישא באחריות על פגמים קלים העלולים להתרחש בכל זאת במהלך המשלוח. במידה ויישלח מוצר פגום מעיקרו או שהתרחש נזק המונע שימוש במוצר ישלח המכון על חשבונו בשנית מוצר זהה.
 16. העברת נתוני האשראי באתר מאובטחת בהתאם לפרוטוקול SSL, וסליקת האשראי מתבצעת על ידי חברת "ויזה כאל" בהתאם לסטנדרטים המחמירים הנהוגים בה. פרטי האשראי לא נשמרים כלל למעט 4 הספרות האחרונות.
 17. המכון שומר על זכותו לשנות את התקנון וכללי ההשתתפות האלו מזמן לזמן.
 18. איננו מעבירים את פרטי הלקוחות לצד ג' כל שהוא.