המעין

גליון טבת תשע"ה

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'על הניסים' / העורך

מתי נתקנה מצות הדלקת נר חנוכה? / הרב נתנאל אריה

לקראת שנת השבע / הרב קלמן כהנא זצ"ל

שילוח הקן: בין הלכה להשקפה בפסיקתו של הרמב"ם / אברהם ליפשיץ

'שמש בגבעון דום' – פירוש חדש / הרב אהרן בק

דיבר הכתוב בהווה / הרב יעקב קאפל רייניץ

מדוע והיכן פירש רש"י מילים מוכרות בפירושו לתורה? / ד"ר אביגדור בנש"ק

ההדרה חדשה של תשובת הרמב"ם בעניין ספירת ימי נידה וזיבה על פי כתב ידו, ודיון במשמעותה / בן ציון אוריאל

דרכי שו"ת חדשות (טלפון, אינטרנט ומסרונים) – יתרונות, חסרונות ומסקנות / הרב אריה כץ

היתר מכירה – אוצר בית דין / הרב זאב וייטמן. תגובה: הרב יהושע בן מאיר

שלוש נקודות חינוכיות לזכרו של הרב שמואל אקשטיין זצ"ל / הרב יחזקאל יעקבסון

"שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול" - בשיטת הרמב"ם בשבת, ביום טוב ובחוה"מ /הרב שלומי אלדר

עוד בעניין לימודי החול במשנת הרב קוק / הרב מתניה אריאל

עוד בעניין מכירת הקרקעות בשמיטת תשע"ה / הרב מאיר ברקוביץ

"משנת השר": עיקרי השקפתו והגותו של רש"ר הירש זצ"ל מלוקטים מתוך כתביו /הרב יצחק בראור

אוסף מקורות לתולדות יהודי קלבריאה שבדרום איטליה / ד"ר אברהם דוד

על בעל 'פתחי תשובה' על השו"ע ושנות חייו / ד"ר חנן יצחקי

רבינו שמואל בן חביב די וידאש זצ"ל, פרטים חדשים לדמותו / הרב זכריה הולצר

הקדשת המחבר לאדמו"ר מגור על הספר 'אם הבנים שמחה' / רבי י"ש טייכטל הי"ד

נתקבלו במערכת \ הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית