המעין

גליון תמוז תשפ"ג

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'גַּם בְּעֵינַי יִפָּלֵא'... / דבר העורך

עוד על פולמוס הנחת תפילין בחול המועד - דברי ר' אברהם שלמה יוסף גראציאני ור' ישראל שלמה לינגי מכ"י / פרופ' יעקב שמואל שפיגל

'אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָש' / הרב יעקב זיסברג

אהבת הבריות וכבודן במשנת הראי"ה זצ"ל / הרב יוחנן פריד

מכתבו של הראי"ה קוק לאזכרת אהרן אהרונסון / ד"ר יהורם לשם

האיסור ההלכתי על עבודת האדמה בירושלים / פרופ' יוסי כץ

מכתב בעניין הקדמת הדיון בתביעת מזונות בבתי הדין / הרב ברוך רקובר זצ"ל

על המזיקים שנבראו בערב שבת בין השמשות / הרב משה צוריאל

המערכת החדשה להימום קדם שחיטה (DTS) – ניתוח מדעי והלכתי / הרב פרופ' ארי צבי זיבוטפסקי

קביעת זמן ברית המילה בנולד בין השמשות / הרב יעקב אפשטיין

'הרע במיעוטו' כשיקול פסיקה בקהילה מסורתית / הרב אשר סבג

הגנת הדייר בהלכה – הסכם או תקנה? / ארז אדלר

תגובות והערות

עשר הערות על 'אוצר הגאונים החדש' על מסכת מכות / הרב אליהו סולוביצ'יק

על המהדורה החדשה של ספר 'שיטה מקובצת' / הרב אמוץ כהן

על 'לב שומע לשלמה' כרך שלישי / הרב משה לוונטהל

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

רשימת המאמרים בכרך סג [גיליונות 243-246]

תוכן באנגלית