המעין

גליון תמוז תשפ"ב

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'ויודע מִספר כולכם בדין... ברוך מחיה המתים' / דבר העורך

על שלמה אומן ז"ל

בירורים הלכתיים ויחסם למציאות / שלמה אומן ז"ל

מכתב בעניין היחס לשירות בצה"ל / שלמה אומן ז"ל

כל קבוע כמחצה על מחצה / הרב אופיר סעדון; תגובה: פרופ' יונתן אומן, פרופ' ישראל אומן, שֹהם בריס

איגרות רידב"ז אל רש"י הילמן זצ"ל בעל 'אור הישר' / רבי יעקב דוד וילובסקי זצ"ל (רידב"ז)

בעניין קנין בשבת / הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל

חיוב מזונות הילדים / הרב דוד ברוך לאו

קימה לכבוד רבו בזמננו / שלום ניסים בוזגלו, ישי בורנשטיין. נספח: מכתב הרב יצחק יוסף

האם מותרת 'המתת חסד' על ידי אמירה לגוי? / הרב יצחק רונס

דינו של בשר מתורבת מביצת תרנגולת או מביצית מופרית של פָּרָה / הרב פרופ' ארי זיבוטפסקי והרב יואל קניגסברג

האם יש מקום לשימוש במכשיר "אמזון אֵקו" ודומיו בשבת? / הרב איתן קופיאצקי. נספח: מכתב הרב דוב ליאור

חשבונות השמיטה התמוהים בספר כפתור ופרח / שי ואלטר

"בחריש ובקציר תשבות" – שיטת הרמב"ם: שיעור ודברים לזכרו של מו"ר הגאון המופלא רבי שלמה פישר זצ"ל / פרופ' דוד הנשקה

בירורים בעניין פירות שביעית בצה"ל / הרב מרדכי עמנואל; תוספת מאת הרב אליעזר רייכמן

לבירור המושג התלמודי 'גובהה של עיר' / פרופ' יוסי כץ

'עשר בשביל שתתעשר' רק בצדקה שמֵעבר למעשר / הרב מיכאל דושינסקי

עוד על שיטת הרב שאול ישראלי זצ"ל בפרשת 'האח והאחות' לאור ממצאים חדשים / הרב אורי רדמן

לבוא חמת – 'מעלני אנטוכייה': האם סָטו התרגומים הארצישראליים מפשוטו של מקרא? / הרב ד"ר מרדכי הלפרין

מיפוי נוסחי התפילה / הרב אהרן גבאי

לשון הקודש או שפה שמית? תורה ומדע בשאלת מוצא הלשון העברית /הרב ד"ר יהונתן וורמסר

תגובות והערות

הספד על הרב שלמה גורן זצ"ל / הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

"מֵה' מִצְעֲדֵי גָבֶר וְאָדָם מַה יָּבִין דַּרְכּוֹ": דברים לזכר דודי פרופ' יעקב שויקה ז"ל /הרב חיים סבתו

משה עבד ה': על סבא הרב פרופ' משה דוד טנדלר זצ"ל / הרב שמואל רפפורט

ארבעה כתרים: מחשבות וזיכרונות לזכרו של רבינו הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל / הרב יהושע וייסינגר

שרידים מפירוש למסכת אבות המיוחס לריטב"א או לתלמידו / פרופ' יעקב שמואל שפיגל

אקדמות למהדורה מתוקנת של מורה נבוכים בתרגום רבי שמואל אבן תיבון / הרב יהודה זייבלד

התרגום החדש לאנגלית של ספר 'שומר אמונים' לרבי יוסף אירגס / פרופ' עודד ישראלי

ההגהות על הש"ס מאת הרא"מ הורוויץ מפינסק זצ"ל ו'ילקוט המפרשים החדש' של מהדורת 'עוז והדר' / הרב יעקב טריביץ

קווים לדרכי לימודו ולמדיניותו ההלכתית של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ע"פ הקדמתו לשו"ת 'יביע אומר' / הרב נתן קוטלר

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תוכן באנגלית

רשימות סקירות ספרים