המעין

גליון טבת תשפ"ד

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'אֲנַחְנוּ בְּשֵׁם ה' אֱלֹקֵינוּ נַזְכִּיר'! / דבר העורך

אזהרה על לימוד הפילוסופיה ודברים על הרמב"ם מאת רבי חננאל בן שמואל הדיין מכתב יד / הרב משה מיימון

'מלך אצל משפט': עיון בתשובת רש"י על חתימת ברכת 'השיבה שופטינו' ע"פ נוסחהּ בכתבי היד / הרב אברהם ביטון

מדיני נר חנוכה במחנה / הרב אליהו גרינצייג

הדלקת נרות חנוכה ריחניים או משמיעים קול / צבי רייזמן

ברכת כהנים במקדש ובגבולים / הרב יוסף הלוי שישא

על נסיעה במונית אוטונומית בשבת / הרב איתן קופיאצקי

למי הסמכות לבטל קידושין – רק לגדולי הדור או גם למורי הוראה מוסמכים? / הרב אריה יהודה ורבורג

עוד על מעמדו של הבשר המתורבת / הרב שלמה בן דוד כהן

תגובה בעניין מעמדו של הבשר המתורבת / הרב הראשי רבי דוד לאו

"פסיקת סטנדר" ו"פסיקת שטח": הרהורים הלכתיים בעקבות מלחמות ישראל / הרב שלמה רפאל דיכובסקי

פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעניין שמירת שבת בעת מלחמה עם תגובות והוספות / הרב מרדכי עמנואל; הרב יהושע בן מאיר

חיוב אבלות אחר קבורה בתוך מלחמה במקום זמני / הרב יעקב אפשטיין

תגובות והערות

חידת ההבדלים בין שתי רשימות המצוות בהקדמת הרמב"ם למשנה תורה / מנשה קפלן

זיהוי המכותב של איגרת תשיח באיגרות הראי"ה / הרב שמריה גרשוני

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תוכן באנגלית