המעין

חידת ההבדלים בין שתי רשימות המצוות בהקדמת הרמב"ם למשנה תורה / מנשה קפלן

הורדת קובץ PDF