המעין

פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעניין שמירת שבת בעת מלחמה עם תגובות והוספות / הרב מרדכי עמנואל; הרב יהושע בן מאיר

הורדת קובץ PDF