המעין

'מלך אצל משפט': עיון בתשובת רש"י על חתימת ברכת 'השיבה שופטינו' ע"פ נוסחהּ בכתבי היד / הרב אברהם ביטון

הורדת קובץ PDF