המעין

"פסיקת סטנדר" ו"פסיקת שטח": הרהורים הלכתיים בעקבות מלחמות ישראל / הרב שלמה רפאל דיכובסקי

הורדת קובץ PDF