המעין

גליון טבת תשע"ב

דברי פתיחה לכבוד הגיליון ה-200 של 'המעין'

הנשיקה שבנס / הרב נתן צבי פינקל זצ"ל

מצות "בכתף ישאו" לשעה ולדורות / הרב ישראל מאיר לאו

'וַתְּחַיֶּיןָ אֶת הַנָּשִׁים': הפלה לצורך הצלה בשואה / הרב אריה הנדלר

'הצנע לכת' ו'פרסומי ניסא' / הרב יהודה שביב

משולחנו של רב / הרב יצחק וייס

'מלך ביופיו' לפתח תקווה: פרשת מינויו של הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל

גוון התכלת על פי הרמב"ם / פרופ' זהר עמר

מילה - מצוה שהיא ברית

רבי מהללאל הלליה מִצִּיוִיטָה נוֹבָה ותשובתו בעניין ביטול חרם, עם הסכמות שליחי ארץ ישראל רבי שלמה הלוי, רבי דוד קאריגאל ורבי משה יצחק מלבוב

על מכירת קרקע לגוים ו"מכתב הרבנים"

'לא ניתן דברי הימים אלא להידרש'

ביאור בהקדמת הרמב"ם לפרק 'חלק'

כללים בבישול ובתהליכים דמויי בישול

הימנעות ממצות ביקור חולים

היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה בפירוש הרב שמשון רפאל הירש לתורה

הערה בעניין תינוק שנשבה

שיטת הרב קוק והרב הרצוג בענין הגאולה השלישית

המשגיח הרב גדליה זצ"ל

ספר 'פרשגן' על תרגום אונקלוס

על המהדורה החדשה של שו"ת התשב"ץ

'ראוי להמחזיקים בתורת ה' לדעת את גדוליה באופיָם האמיתי': תגובה לביקורת

Abstracts

The Porto Synagogue of Mantua’s Yizkor Prayers for Medieval Jewish Scholars