המעין

דברי פתיחה לכבוד הגיליון ה-200 של 'המעין'

גיליון זה של 'המעין' מוקדש
לזכרו של איש רב פעלים
ר' אלתר משה אפרים
בן ר' יוסף בודנר ז"ל
נלב"ע בי' בכסלו תשע"ב
 
אביו של ידידנו בוגר הישיבה הנאמן והחרוץ
ממנהיגי ארגון אוהדי הישיבה ובוגריה בארה"ב
ר' יוסף בודנר הי"ו
 
In memory of
Mr. Melvin Bodner z"l
On his recent passing
And in appreciation of his devoted son
Mr. Joey Bodner
Proud alumnus, Yeshiva parent and
Dedicated, energetic and loyal
Lay leader of American Friends of
Yeshivat Sha'alvim
To whom we extend our
heartfelt condolences
 
(סמל הישיבה)

דברי פתיחה
לכבוד גיליון ה-200 של 'המעין'
 
שלום רב לאוהבי התורה ושוחריה!
הנני נרגש ושמח לברך בברכת "מזל טוב" את קהל מנויי "המעין" וקוראיו, את חברי המערכת, ובמיוחד את העורך המסור והמוערך ידידי הרב יואל קטן שליט"א ראש "מכון שלמה אומן" שע"י ישיבת שעלבים, לרגל הופעת גיליון המאתיים של "המעין".
מעטים הם כתבי העת שיכולים להתפאר באריכות ימים שכזו, בהופעה "יֶקית" תדירה וקבועה ובעריכה אחראית ומדוקדקת שכזו. מיום היווסדו לפני כמעט שישים שנה זכה "המעין" לשמש במה רצינית ומכובדת למאמרים תורניים חשובים במגוון רחב של נושאים, להיות במה למגוון רחב של כותבים תורניים ולהיקרא בקביעות ע"י מגוון רחב מאוד של קוראים, כשהוא מצליח לשמר בין דפיו כל העת את אותה אווירה מאוזנת ומיוחדת החסרה כל כך בשיח הציבורי שלנו.
בשנים האחרונות "אימצה" ישיבת שעלבים את "המעין". הדבר נעשה כחלק מהחזון של ישיבתנו "ללמוד וללמד", ובמגמה לדרבן גם תלמידי חכמים צעירים "להתרגל בעבודה", כך שיפוצו מעינותיהם חוצה אף דרך "תורה שבכתב". לכן הנני קורא בזאת לרבני הישיבה, תלמידיה, בוגריה וידידיה, אנא שלחו לפרסום ב"המעין" ממיטב פרי עטכם, בין אם מדובר "בפשטים המתחדשים בכל יום" (כביטויו של הרשב"ם בפרשתנו - פרשת וישב), ובין אם מדובר במחקרים הלכתיים, או במאמרים תורניים העוסקים בנושאים אקטואליים וציבוריים העומדים על סדר היום. כך נזכה כולנו ללמוד וללמד, להגדיל תורה ולהאדירה.
ואסיים בברכה מדברי הרד"ק על הפסוק "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה" (ישעיה יב, יג): "כמו השואב מים מן המעין שלא יפסקו מימיו, כי בכל עת ימצא בו לשאוב, כי הוא מקור תמידי - כן לא תפסוק מהם הברכה והישועה, ויהיו בששון כל ימיהם".
 
בברכה ובהוקרה
בשם הנהלת ישיבת שעלבים
הרב יחזקאל יעקבסון
ראש הישיבה
דבר העורך
פרופ' מרדכי ברויאר ז"ל ייסד את 'המעין' לפני כשישים שנה, בשנת תשי"ג, כאחת הפעילויות של 'מוסד יצחק ברויאר', מוסד רוחני-ספרותי שהקים לזכר אביו ז"ל, המנהיג החרדי והוגה הדעות הדגול. לאחר שנים ספורות העביר את עריכתו לר' יונה עמנואל ז"ל, שבמסירות ובאחריות ובשקדנות ובמומחיות ערך וסידר וכתב והביא לבית הדפוס וטיפל בכל ענייני 'המעין', הכל בנוסף לעבודתו כאופטיקאי מומחה ולשעות הלימוד הרבות שלו כל יום; כך יצא כתב העת הזה במשך עשרות שנים ארבע פעמים בשנה בדיוק, ללא איחורים וללא חוברות כפולות. כאשר הלך ר' יונה ז"ל לבית עולמו לפני עשר שנים, בחודש שבט תשס"ב, לאחר שהספיק לערוך 155 גיליונות של 'המעין', נקראתי אני הקטן, אבל"א, ע"י חברי המערכת וראשי 'מוסד יצחק ברויאר', למלא את מקומו, והשתדלתי במאמץ רב להיכנס לנעליו הגדולות. אני מקווה שלא מעלתי ושלא אמעל בעתיד בעז"ה בתפקידי.
לפני מספר שנים החליטו ראשי 'מוסד יצחק ברויאר' לעסוק בעיקר בהוצאת מהדורות מתוקנות של ספרי הרב הירש ונכדו ד"ר ברויאר, וביקשו שותף להמשך החזקת 'המעין'. אני מודה מקרב לב לראשי ישיבת שעלבים ש'אימצו' את כתב העת הזה, שלמרות שעצמאותו נשמרה, והוא אינו משמש כביטאון הישיבה – הוא מהווה 'שגריר' מכובד של ישיבת שעלבים בכל קצווי העולם, בעיקר לאחר שנוסף לחוברות המודפסות הנשלחות למנויים מוכנס כל תוכן גיליונות 'המעין' לאתר הפעיל והמכובד של הישיבה.
זה המקום להודות מקרב לב לחברי המערכת, ד"ר שמעון בולג, הרב שמעון ש' גולדשמידט, הרב אריה הנדלר והרב שמעון ויזר על סיועם המתמיד, ובעיקר לרב מעלה גלינסקי המסייע רבות (הוא וביתו) להכנת החלק האנגלי של 'המעין'. אמנם העריכה הסופית מוטלת עלי, ובמקרים רבים – אתי תלון משוגתי... אני מודה גם לאשתי היקרה על סיועה בהזדמנויות כה רבות.
שלמה המלך ע"ה בחוכמתו דימה את הרעיה, את כנסת ישראל, גם למעיין (שיר השירים ד, טו): מַעְיַן גַּנִּים בְּאֵר מַיִם חַיִּים וְנֹזְלִים מִן לְבָנוֹן. והסביר המלבי"ם שם:
אחר שחשב מעלת הגן - שהוא התורה והמצוה אשר נתן בעל הגן לנוטרים, יְחשב מעלת המעיין עצמו המשקה את הגן - שהוא עצמוּת הנפש וקדושתה, שהיא מעיין גנים. [הקדושה שבנפש] היא המעיין המשקה את הגן שמימיו נובעים מעצמם - וגם היא באר ששואבים ממנו מים חיים. ומי המעיין נוזלים מן לבנון, ר"ל כי [הנפש] היא עצם רוחני משכיל בפועל, נובע חכמה ודעת ורוח ה', וגם ממנו ישאבו מים חיים הנצחיים ע"י העיון והעבודה והטהרה, שאז ישאבו הגופות מי-ההשכלה וחיי-עד מן המקור הקדוש אשר לא יכזבו מימיו...
כתב העת 'המעין' נוסד כדי למלא בדיוק תפקיד זה: להוסיף חכמה ודעת ורוח ה', עיון ועבודה וטהרה והשכלה 'מן המקור הקדוש אשר לא יכזבו מימיו'. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו, ושנזכה להמשיך להזרים את מי 'המעין' הזכים עוד שנים רבות. ויהיו אמרינו וכתיבותינו לרצון לפני אדון כל.
                                                                                                                        יואל קטן