המעין

גליון תשרי תשפ"ד

להורדת הגליון המלא ב-PDF

תוכחות וברכות / דבר העורך

תפילת העמידה לימות החול לפי נוסח איטליה / הרב אהרן גבאי

פנייה למלאכים בפיוטי הסליחות – הלכה ומנהג, אמונה ורגש / הרב נתנאל אריה

זכרון תרועה / אברהם פרנקל

'עצי סוכה אסורין כל שבעה' / הרב יהודה זולדן

הערות בענייני מצות הקהל לפי שיטות רס"ג ורמב"ם / פרופ' אברהם פיינטוך

גלגל חוזר ומזלות קבועים או גלגל קבוע ומזלות חוזרים - מחלוקת חכמי ישראל ואומות העולם וגירסת רש"י בכת"י / הרב יעקב לויפר

לשונות של שמחה / הרב יהודה לינצ'נר

"ככדור של בנות": לחשיבות שיתוף הפעולה בין המחברים והמהדירים / הרב עמיחי כנרתי

חבורתא קדישתא - בני ישיבות ההסדר במלחמת יום הכיפורים / הרב חיים סבתו

הודאה על מלחמת יום כיפור – סיפור אישי ובירור הלכתי / הרב זאב ויטמן

ערב הודיה על הישועה במלחמת יום הכיפורים / הרב פרופ' יואל אליצור

הרב יצחק הוטנר זצ"ל ומלחמת יום הכיפורים / הרב אוריאל בנר

זיכרונות ובירורי הלכה סביב מלחמת יום הכיפורים / הרב (סא"ל מיל.) יהושע בן-מאיר

דיונים הלכתיים מתקופת מלחמת יום הכיפורים / הרב ד"ר (סא"ל מיל.) מרדכי הלפרין

זיהוי החללים בצבא הגנה לישראל / אל"מ (מיל.) שמעון פרצ'יק (שפ''ר)

חלל שנטמן בקרקע מאליו ע"י סופת חול אם נחשב כנקבר לכל דיני אבלות / הרב יעקב רוז'ה

זמן התחלת האבילות על חללים שעדיין לא נקברו / הרב יואל עמיטל

שימוש בבתי כנסת לצרכי ביטחון / ד"ר משה ארנוולד

גאולת דם בזמננו / הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

חזרה מעורכי המלחמה – רשות או חובה? / הרב אריה כץ

'שופטים ושוטרים' – ענייני פסיקה ואכיפה / הרב שלמה דיכובסקי

עקרונות המשטר המודרני – מציאות והלכה / הרב יצחק שילת

תגובות והערות

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

English Contents