המעין

גליון ניסן תשפ"א

להורדת הגליון המלא ב-PDF

הכוס השישית / העורך

חיוב בשבת על מלאכה שהיא חלק מתהליך / הרב חיים סבתו

הקריאה בתורה במחזור השנתי: המנהגים שקדמו למנהג האחיד / רחמים שר שלום

פיוט הטל של ר' אלעזר הקליר: שימושים חדשניים בצמד האותיות 'טל' / הרב משה יהודה רוזנווסר

מדוע לא תיקנו ברכה על מצות ישיבת ארץ ישראל? / הרב יעקב זיסברג

העבודה החקלאית במושבות בעת מגפת הכולרה בשמיטת תרס"ג / הרב ד"ר בועז הוטרר

"חנוך לנער על פי דרכו": מבט חינוכי על רצף הסיפורים בראש מסכת פסחים העוסק בלשון נקייה / ליאור זיו

'אלו דברים שיש להם שיעור'... זיכרונות מהשיעור השבועי בבית הגרז"נ גולדברג זצ"ל / הרב ישי מאיר

שימושה ולימודה: ממשנתו של הרב יהודה הרצל הנקין זצ"ל / יוסף אברמסון

תגובות והערות

מיהו מחבר 'תוספות ישנים' למסכת ראש השנה? / הרב אהרן גבאי

עוד על חיבור ספר הזֹהר / הרב יהושע ענבל

מי ממקורבי הראי"ה היה חסידו של רבי לייב'לה איגר מלובלין? / דוד הירש

בין חששות לאידיאל: יחסם של גדולי התורה לאנציקלופדיה התלמודית / הרב אורי רדמן

נתקבלו במערכת