המעין

הכוס השישית / העורך

הורדת קובץ PDF

הכוס השישית

אחת המצוות הידועות של ליל הסדר היא שתיית ארבע כוסות יין דרך חירות. לדעת הירושלמי מקור החיוב הזה הוא ארבעה לשונות של גאולה שנאמרו לבני ישראל לפני יציאת מצרים – 'והוצאתי', ו'הצלתי', 'וגאלתי', 'ולקחתי'. יש נוהגים לשתות כוס חמישית, או להניח אותה (מצד הספק) לאליהו הנביא, והיא הכוס שמבטאת את המשך ההבטחה של הקב"ה – 'והבאתי אתכם אל הארץ'.

לשונות הגאולה האלו נאמרו על גאולת מצרים. גם בדורנו זכינו שהלשונות האלו יתגשמו אחד לאחד, אם כי לא בשלמות (וגם לא זכינו שיתקיים אצל כל אחינו בני ישראל המשך הפסוק 'וידעו כי אני ה' אלוקיכם' וכו', ויש לצערנו הרבה אחים טועים שכופרים בטובה, ה' יאיר עיניהם). גם ברכת 'והבאתי' כבר התקיימה ב"ה בדורנו במידה מרובה – אנו מתקרבים לכך שיתקיים בארץ 'רוב יושביה עליה', וכל התחזיות אומרות שבסיום משבר הקורונה העולמי צפויה עלייה של רבבות יהודם מהעולם כולו לארץ הקודש.

אבל עתה אנו צריכים לצפות ללשון הגאולה השישי, לכוס השישית עליה כמעט שלא מדברים: 'ונתתי אותה לכם מורשה'. גם אחרי שאנו ב"ה יושבים לבטח בארץ ומתחזקים בכל היבט שהוא, לא בכל תחום אנו מרגישים ופועלים כאילו הארץ באמת שלנו. אחרי שעשה לנו אלוקים את כל זאת, אחרי יותר ממאתיים שנה מאז תחילת חידוש היישוב היהודי בארץ, אחרי יותר משבעים שנה מאז נס קום המדינה, אחרי שזכינו לקימום עולם התורה בכמות ובהיבטים רבים אף באיכות באופן שלא זכינו לו במשך דורות רבים, אחרי שאנו בדרך להיות מעצמה צבאית ומדינית וכלכלית ומדעית – הגיע כבר הזמן שנתנהג כמו בעלי הבית בארץ ישראל. זה אמור לבוא לידי ביטוי ביחס לגר אשר בקרבנו שמרים את ידו ואת אפו הרבה מעבר למידה הסבירה, זה אמור לבוא לידי ביטוי בשיתוף אמיתי של הציבור שומר המצוות בשלטון במדינה, זה אמור לבוא לידי ביטוי בסדרי עדיפויות מדיניים וכלכליים וחינוכיים ועוד. עינינו נשואות לה' שהארץ תהיה לנו באמת מורשה.

המסורה מצביעה על שני מקומות נוספים בתנ"ך שבו נמצא הביטוי 'מורשה' – בסוף ספר דברים התורה היא 'מורשה קהילת יעקב', וביחזקאל פרק לו הגויים חושבים בטעותם שארץ ישראל היא מורשה להם, עד שמתערב ריבונו של עולם וקובע שהארץ מחכה לעמהּ: 'וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ וּפֶרְיְכֶם תִּשְׂאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל כִּי קֵרְבוּ לָבוֹא'. הגיע הזמן להגביה את הכוס השישית, כוס המורשה, כוס התורה, כוס התחייה, כוס הריבונות של עם ישראל בארצו, של התורה בארצה.

נתפלל לריבונו של עולם שהבחירות הנוספות האלו יסתיימו בתוצאות טובות לתורה ולארץ ולעם, ושנזכה לראות את המשך צמיחת גאולתנו עד הגאולה השלמה בב"א.

מערכת 'המעין' מברכת את המנויים והקוראים בברכת בריאות שלמה ובחג כשר ושמח.

         הק' יואל קטן