המעין

גליון תשרי תשפ"א

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'מי ינוח ומי ינוע' / דבר העורך

'תשובתי לבנִי הרב הגאון זרח שליט"א' / הרב ירוחם אשר ורהפטיג זצ"ל

היתר העברת קבר מחו"ל לארץ ישראל: תשובה מכתב יד / הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

פסול אילם לעדות / הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

למה לא הכריעו את כל המחלוקות בבית הדין הגדול? / הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

"את אשר התרת אסרנו"? הבהרות בעניין כשרות תותי השדה / הרב איתם הנקין הי"ד

קברי צדיקים / הרב שלמה רפאל דייכובסקי

שיעורים מדרבנן או הלכה למשה מסיני? / הרב חיים סבתו

בעניין שעיר המשתלח: שתי פיסקאות מכת"י מתוך הפירוש המיוחס לר"ש משנץ על תורת כהנים / הרב אברהם שושנה

מצוות האכילה והסעודה בערב יום כיפור / הרב עמיחי כנרתי

קניית קרקע בארץ ישראל בשבת להלכה ולמעשה / ד"ר משה ארנוולד

תפילה לרפואת חולה במחלה נמשכת / אריאל נפתלי

עוד בעניין 'כל קבוע כמחצה על מחצה דמי' / הרב יעקב לויפר, הרב נתן פערלמאן; תגובת פרופ' יהונתן אומן, פרופ' ישראל אומן ושהם בריס

כלאי זרעים בבקעת הירדן: פסק, תגובה ותשובה / הרב מרדכי עמנואל, הרב יעקב אפשטיין

האדם השלם: מקצת דרכיו של מו"ר הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל / הרב נתנאל ברקוביץ

מפעלו הגדול של ר' יעקב לוינגר ז"ל / הרב ד"ר שי ואלטר

עשור לפטירת הרב דוד צבי הילמן זצ"ל - רסיסים מדמות גדולה / הרב אהרן גבאי

דברי פרידה מהגאון המיוחד הרב דוד צבי הילמן זצ"ל / הרב יואל קטן

תגובות והערות

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן