המעין

גליון טבת תשע"ז

להורדת הגליון המלא ב-PDF

להודות על הטובה / העורך

שאלות הלכתיות במשחק 'פוקימון גו’ / הרב דוד בריזל

על כוונות תמוהות ב’מים אחרונים’ ובמצוות אחרות / הרב יעקב יוחנן ווייס

קיום מצות משלוח מנות בשמחה ובידידות / הרב עמיחי כנרתי

ארבע הערות בעניין אדר ראשון ושני / הרב אברהם יצחק הלוי כלאב

תשובת בעל “אבני נזר” בעניין היתר המכירה בשמיטה – השלמות והבהרות ע”פ כתב היד / משה אריאל פוס

שישים ושש שנים של חקלאות על פי התורה / הרב מרדכי עמנואל

שיטת החזון איש לגבי דין תוצרת חקלאית מ’היתר המכירה’ / הרב יהושע בן מאיר

שני פרשנים אמוניים שהיו במכללה בירושלים - הרב יהודה קופרמן ע"ה והרב מרדכי ברויאר ע”ה / אליעזר דניאל יסלזון

למה התכוון ר’ ישראל סלנטר בפירושו ל’חנוך תופר מנעלים היה'? / הרב אוריאל בנר

עוד בעניין שיטת דייני דקיסרי / הרב יעקב לויפר; הרב ד"ר מרדכי הלפרין

היכן אנו עומדים בתהליך הגאולה? / הרב ד”ר דוד מישלוב; הרב משה צוריאל

רבי אהרן מפיסארו וספרו 'תולדות אהרן’ / הרב אברהם וייס

מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תקציר באנגלית