המעין

גליון תשרי תשע"ה

להורדת הגליון המלא ב-PDF

"ועל המדינות בו יֵאמר" / העורך

על שירת בנות בסעודת שבת בנוכחות המחנכים – שו"ת / הרב עובדיה יוסף זצ"ל

דעת תורה של המהרש"ם בעניין היתר המכירה / הרב יהושע בן-מאיר

מכירת הקרקעות לקראת שמיטת תשע"ה / הרב זאב וייטמן

"חרב איש באחיו" במלחמת העולם הראשונה / הרב אוריאל בנר

המפה המורחבת של ארץ ישראל לעניין ישוב הארץ / הרב ישעיה שטיינברגר

"עד שירצה את חברו" - בין מחילה להתפייסות / הרב מאיר בראלי

היתר שימוש באינטרנט אלחוטי של שכנים / הרב יצחק רונס

מהי הכוונה הנדרשת כדי לצאת ידי חובת מצות סוכה? / הרב אבישי גרינצייג

שקילתה של מצות סוכה כנגד כל המצוות / פרופ' נחום מאיר ברונזניק

תרתי דסתרי בהכשר סוכה / שמעון קלמן

בעניין שיטת הרמב"ן שחובה מדאורייתא להימנע מטירחה בשבת / הרב איתם הנקין;

מחבר הספר "אורחותיך למדני"; הרב יעקב אריאל

הוספה בעניין שיטת בעל ספר התרומה בשמיטה / הרב יעקב אפשטיין

תגובה להערות הרב וייטמן על לקט מפסקי הרב אלישיב זצ"ל בענייני שמיטה / הרב מרדכי עמנואל; הרב זאב וייטמן

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית

תגובת הרב יעקב אריאל