המעין

"ועל המדינות בו יֵאמר" / העורך

הורדת קובץ PDF

"ועל המדינות בו יֵאמר"...

כתב רבי אלעזר בעל הרוקח בפירושו על הסידור (סי' קלג): "על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום. על כל מדינה ומדינה בו, בראש השנה יֵאמר איזו לחרב - שיהרגו אותם, ואיזו לשלום - שלא יבוא עליהם חרב, איזו לרעב - שתמות ברעב, ואיזו לשובע - שיהיה בה שובע, על עיר אחת ימטיר ועל עיר אחת לא ימטיר"...

בימים טרופים אלו אנו רואים בבירור בעיני בשר מה שבימים כתיקונם רואים רק בעיני הלב ואחר השתדלות מרובה - שלֵב מלכים ושרים ביד ה', ושהיציבות והביטחון בכל העולם ניצבים על כרעי תרנגולת, וכפופים לחלוטין לרצון ה'. מלכויות מתגרות זו בזו, חבורות של ליסטים מפילות ממלכות ומשנות סדרי עולם, כך שפלא הקיום של עם ישראל 'ככבשה בין שבעים זאבים' בולט יותר ויותר על רקע אירועי החודשים האחרונים. בתוך ארץ הקודש וסביבה, בעם ישראל לפזורותיו ובעולם כולו, האביב הכלכלי והמדיני שצָפינו בו הולך ונהפך לסתיו טורדני, ומי יודע מה צופן לנו העתיד. העולם כולו משנה את פניו מול עינינו 'בשידור חי' - ואין ספק שהכל לטובה ולברכה בעזרת ה'. על כך אומר המדרש (מובא בילקוט שמעוני האזינו רמז תתקמב): 'בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל' - כשהנחיל הקדוש ברוך הוא העולם לאומות העולם פירש תחומן לכל אומה ואומה כדי שלא יהו מעורבבין וכדי שלא יכנסו לארץ ישראל, שנאמר יצב גבולות עמים'. וכשכמה אומות מנסות בכל זאת לצאת מהסדר העולמי האלוקי ולהזיק לישראל ולארצו - יש צורך להחזיר אותן אל הסדר, וזה מה שעשו חיילי צה"ל במבצע 'צוק איתן', שבעוז ובגבורה ובהתרוממות רוח הִכו בעזרת אלוקי מערכות ישראל בראשו של הנחש העזתי, ועוד ידם נטויה בעזהי"ת.
זמן 'אלול' התחיל לאחרונה בחגיגה של אלפי צעירים שהתחילו את שנת לימודם במאות ישיבות ומדרשות מכל הסוגים והגוונים בכל רחבי הארץ, אשרינו שזכינו לכך. ויהי רצון שהאחדות ושיתוף הפעולה בין כל חלקי העם שראינו בתקופת הלחימה יקרינו על השנה כולה, שהפערים יצטמצמו ושיתוף הפעולה יגדל ויתחזק, בעם ישראל בכלל – ובין שומרי התורה לגווניהם בפרט.
החוברת הגדושה שלפניכם מציגה מגוון של מאמרים וחידושי תורה, כשברקע שנת השמיטה על מצוותיה וחיוביה. נתכבדנו בתשובה מקורית מאת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לקראת מלאת שנה לפטירתו, ושמנו אותה עטרה לראש הגיליון. תנצב"ה. מאמר אחד מזכיר את פרוץ מלחמת העולם הראשונה בימים אלו לפני מאה שנים בדיוק ומשמעותה ההלכתית בהיבט כואב מסוים, אחר דן בגבולות הארץ בהווה ובעתיד, אחרים בדיני מחילה ובדיני גזילה, בכוונה הדרושה בקיום מצות הישיבה בסוכה ובחשיבות מצות סוכה כנגד שאר המצוות, מאמר גדול עוסק צירוף היתרים הסותרים זה את זה לצורך הכשרת הסוכה, ועוד. נתכבדנו גם בתשובות חשובות למאמרים ב'המעין' הקודם, בהן אחת מהגאון האלמוני מלונדון שליט"א, הידוע רק על שם סדרת ספריו "אורחותיך למדני", ואלו הם רק חלק קטן מעשרות המאמרים הטובים והראויים שמחכים לתורם על שולחן המערכת לזכות ולראות את אור הדפוס.

בשורות טובות, כתיבה וחתימה טובה לכל מנויי 'המעין' וקוראיו.
                                                                                                יואל קטן ומערכת 'המעין'