המעין

גליון תשרי תשע"ב

מכתב בענייני חינוך

על פירוש הרד"ק לספר בראשית / אליעזר דניאל יסלזון

על טעמי הרמב"ם לקרבנות / הרב משה גנץ

שימוש במבערי גז במכשירי בישול ביתיים ביום טוב / הרב ד"ר דרור פיקסלר

מספר בני ישראל לאחר תחיית המתים לדעת רב סעדיה גאון / הרב יעקב ישראל סטל

עיונים בסגנון הכתוב / הרב יעקב קאפל רייניץ

ביטול מצות תכלת כאשר התכלת מצויה / הרב יצחק מאיר יעבץ

"מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים" - מחלוקת גאונים בפרשנות המשנה והגמרא שעליה / הרב כרמיאל כהן

הרב ישראל זאב גוסטמן זצ"ל / הרב מנחם ולדמן

גְאון החזון ואיש הגשמתו - קווים לדמותו של הרב קלמן כהנא זצ"ל במלאת עשרים שנה לפטירתו / שמואל עמנואל

גאולה שלישית אין לה הפסק – לחזור על הראשונות / הרב אלי גורפינקל

תגובה נוספת בענין גר שאינו מקיים מצוות / הרב דויד יצחקי; הרב אליעזר וייל

בענין נטיית לבו של הפוסק כגורם בפסק ההלכה / הרב משה פרץ

'בשר תותחים'? / הרב אריאל בר-אל

גירסת הרי"ף בענין הברכה על ראיית בתי ישראל ביישובן / ד"ר עזרא שבט

שתי הערות על שיטת הרמב"ם במידת הענוה / אברהם ליפשיץ

ציוּן מקור לפיוט / הרב טוביה כצמאן

על שו"ת רבינו חיים כפוסי / פרופ' יעקב שמואל שפיגל

"יַחְדָּו יִהְיוּ תַמִּים" - על הביקורת 'שיחה תמימה' על החומשים 'תורה תמימה' / שמריה גרשוני

על הספר 'החזון איש – הפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית' / הרב יהושע הלוי לוין

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית