המעין

גליון טבת תשפ"א

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'קרֵב קץ הישועה'! / העורך

'ועשו לי מקדש - ושכנתי בתוכם' - המתח שבין המשכן והמקדש, הרעוע והקבוע / הרב דוד ליבור

בבא בן בוטא והורדוס: סתירת בית המקדש ובניינו / הרב יהודה זולדן

"מדלגין היינו"... - הכינוס המלכותי בטבריה / זאב ח' (ז'אבו) ארליך; יגאל אמיתי

חטיפתו של הרב יצחק הוטנר זצ"ל ושחרורו - מעשים ומשמעויות / הרב אוריאל בנר

חובת הקריאה לעולה לתורה בשמו / ישראל בֵּרֵנְד

'דברי חכמים וחידותם': כ"ד דברים בלשון חז"ל שבאו בדרך מליצה / הרב יוסף יונה

רעיון 'קרבת ההגאים' בפירוש הרב הירש לתורה / אליהו יעקבסון

"הלעיטהו לרשע וימת": רתיעה מאיסור ורווחה חברתית / פרופ' אליקים כץ; פרופ' יעקב רוזנברג ז"ל

זריעת ירק מתחת לפרגולה שגפן מודלית על גביה / הרב דוד שטרן

תגובות והערות

על הרב יהודה יודל רוזנברג זצ"ל וההגדה של פסח של המהר"ל / הרב יהושע בן מאיר

ממאפייני משנתו ההלכתית של הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל / יצחק שיזגל

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן