המעין

גליון תמוז תשע"ה

יציאה מבין המצָרים

ברכה לכבוד הופעת הרב רוזינג בארץ הקודש / הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

'מרחבים, מרחבים איותה נפשי' / הרב יוסף אביב"י

'מה נאכל בשנה השביעית' כששמיטה תהיה מצוה מהתורה? / הרב יהושע בן-מאיר

עוללות בעניין פולמוסי השמיטה / הרב איתם הנקין

על פסק הלכה של רמח"ל ועל לימוד קבלה לרבים - תשובות חדשות מכת"י ספר 'משפט שלום' לרבי יצחק פאציפיקו / פרופ' יעקב שמואל שפיגל

'דורשי רשומות', 'דורשי חמורות' ו'דורשי חלקות' / אריה אולמן

קביעה עובדתית של זמן צאת הכוכבים: מדידות פוטומטריות ותצפיות אנושיות / דוד בן יעקב; הרב ד"ר דרור פיקסלר

הזיו, ההוד וההדר - הספד על הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל / הרב מאיר שלזינגר

תגובות והערות

מהדורה חדשה של המחזור כמנהג בני רומה / ד"ר אברהם דוד

מפת דרכים להכרעת ספקות בהלכה - על הספר 'טל חיים – כללי הוראה' / הרב הראל דביר

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

רשימת המאמרים בכרך נה (גיליונות 211-214)

תקציר המאמרים באנגלית