המעין

גליון טבת תשפ"ג

להורדת הגליון המלא ב-PDF

ישמעאל ולבן מול עשו הרשע בהווה ובעתיד / דבר העורך

האם יש מצוה ללמוד לשון הקודש? / הרב אברהם משה אבידן זצ"ל

בדין ברכת הזמן על חנוכה ושאר ימים טובים מדרבנן / הרב איתיאל אמיתי

"זהו רק מנהג"... האמנם? / ישראל ברנד

תרומת הזוהר להתפשטות מנהג אחיד במנהגי הקריאה בתורה / רחמים שר שלום

'התהלך לפניי והיה תמים' - מה בין אנוס למופקע מן המצוה? / שמעון ברוך קלמן

הכלה או מיון - דעת הרב קוק על אינטגרציה ומצויינות במוסדות החינוך /הרב מתניה אריאל

ריאליה כשיקול פרשני של אונקלוס בתרגומו / הרב פרופ' נריה גוטל

מזונות ילדים ודרכי הפסיקה בהם ובכלל - תגובה למאמרו של הרב אוֹריאל אליהו /הרב יוסף גינצלר

קלף לסת"ם ועור לתפילין בעולם של בשר מלאכותי / הרב שלמה הכט

תגובות והערות

הרב הדומה למלאך ה’ צבאות - אחרי מיטתו של מורנו הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל / הרב עמיחי כנרתי

השמטות הבית יוסף / הרב אהרן אופיר

כבקרת רועה עדרו [סקירת ספר] / הרב משה לוונטהל

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תוכן באנגלית