המעין

גליון טבת תשע"ט

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'גיבורים ביד חלשים' / דבר העורך

שש הערות בעניין כוונה בשחיטה / הרב זלמן נחמיה גולדברג

דילוג בפסוקי דזמרה למאחר בתפילה / הרב משה צוריאל

חזרת הש"ץ לשיטת הרמב"ם / הרב משה כהן

קבלת תרומה לבית כנסת ממומר / הרב מיכאל ימר

כוח הסברא על פי דרכו של הרא”ש בפסיקת ההלכה / דוד בר"ח סבתו

שלוש הערות בעניין התכלת / הרב פרופ' יואל אליצור

התכלת – מה יש להפסיד? / הרב יצחק דביר

'הטובל פעמיים הרי זה מגונה' בזמן הזה / הרב הלל בן שלמה

על היחס הראוי לראיית מקרה לילה בבית מדרשם של הגר”א ותלמידיו / הרב ד"ר יצחק אבי רונס

ס"ב שנים ל'מבצע קדש' - היבטים ערכיים / הרב אוריאל בנר

התמונה שהשחיתה את עצמה – היבט הלכתי / הרב דוד בריזל

פרסומי קרנות הצדקה כמדד לערכי ההלכה של קהל היעד התורם / הרב ד”ר משה פינצ’וק

על דיונים בנושא מכוניות אוטונומיות / הרב דוד מישלוב

תגובות והערות

על חלקו של רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל ב'שערי תשובה' על או"ח / הרב יוסף יונה

מקורות פסיקת מרן הבית יוסף בהלכות נידה / הרב אליסף יעקבסון

שלושה עיונים בטענות משיגיו של המדקדק רבי זלמן הענא / הרב יונתן קרני [תגובה: הרב דויד יצחקי]

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

רשימת מאמרים באנגלית