המעין

גליון תמוז תשע"ז

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'כך גזרה חוכמתו יתברך'... / העורך

הזמנת הראי"ה קוק זצ"ל ובקשת ברכה ממנו / אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון זצ"ל מליובביץ'

הספד על הראי"ה קוק זצ"ל ביום השנה הראשון לפטירתו / הרב יוסף מרדכי הלוי זצ"ל

מבט מחודש על דין 'חרב הרי זה כחלל' / הרב עזריה אריאל

'מהודו ועד כוש' – על כשרות התרנגולים ה'חדשים' / הרב בועז מרדכי

כשרות מוצרים שנוצרו מהנדסה גנטית / הרב ד"ר ישראל מאיר לוינגר

מהו ה'כי' היווני לדעת הרמב”ם? / הרב יעקב סייג

'מש"ה מוציא וכל"ב מכניס' – על כללים, על יוצאים מן הכלל ועל מקרים שמחוץ לכלל / משה וולף

האם צודקות טענות בעל 'עבותות אהבה' והרב יצחקי נגד המדקדק רבי זלמן הענא? / הרב יונתן קרני, הרב דויד יצחקי

האם מותר לאדם להתפלל בנוסח שונה מנוסח אבותיו? / אבישי גרינצייג והרב רועי סיטון

'בדיבור אחד' מול 'ריווח להתבונן’ / הרב ישראל דנדרוביץ‘

תגובות והערות

תגובה לביקורת על הספר 'כשרות כהלכה' / הרב יצחק דביר, הרב זאב וייטמן

על הספר 'פרובינציה יודאיקה' מאת דניאלה ינקו-אגוּ / ד”ר אברהם דוד

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

רשימת המאמרים כרך נז

תקציר המאמרים באנגלית