הרב בועז מרדכי

{ חזרה לכל החוקרים

הרב בועז מרדכי

הרב בועז מרדכי נולד בירושלים בשנת תשמ"ג. למד בקריית נוער בירושלים, ובהמשך משנת תשס"ב בישיבת ההסדר בשעלבים, שם גם הקים את ביתו ולמד כאברך ב'כולל' וסיים הכשרה למבחני רבנות ורב עיר. בשנת תשס"ו הצטרף לחוקרי מכון שלמה אומן, ועסק בההדרת הספר 'שולחן עצי שיטים' לר' שלמה חלמא (מחבר הספר 'מרכבת המשנה' על הרמב"ם), שו"ת 'יהודה יעלה' למהר"י אסאד, וספר הסמ"ג השלם. מאז שנת תשע"ג הוא גם מסייע לרב יואל קטן בריכוז המחקרים במכון.