הרב עמיחי כנרתי

{ חזרה לכל החוקרים

הרב עמיחי כנרתי

הרב עמיחי כינרתי, נולד בשנת תשל"ב, למד בישיבה התיכונית בשעלבים ואח"כ בישיבות מרכז הרב וקדומים, הקים את ביתו ביישוב איתמר וכיום מלמד בישיבת ההסדר שם. הוציא לאור מספר חוברות על הראי"ה קוק זצ"ל [קשריו עם מספר גדולי ישראל בדורו, פסקיו לפסח, ועוד]. במסגרת המכון הוציא לאור את הספרים 'לקט יושר' לר' ישראל איסרלין בעל 'תרומת הדשן' (או"ח ויו"ד), ו'יוסף אומץ' על מנהגי פרנקפורט מאת רבי יוסף האן נוירלינגן.