הרב משה צוריאל

{ חזרה לכל החוקרים

הרב משה צוריאל

הרב משה צוריאל, יליד גרמניה מלפני השואה, היגר לארה"ב ולמד בישיבת נר ישראל. עלה ארצה בשנת 1958. למד תקופה קצרה בישיבת מרכז הרב. שימש כמשגיח רוחני בישיבת ההסדר שעלבים משך שמונה עשרה שנה. במשך יובל שנים חיבר חיבורים רבים, רובם אנתולוגיות של גדולי ישראל, כגון אוצרות הרמב"ם, מהר"ל, רמח"ל, גר"א, נצי"ב, מלבי"ם, הכתב והקבלה, הרב אברהם קוק ועוד רבים (רשימה כמעט מלאה בתוכנה "אוצר החכמה", וכן ב-ויקופדיה). שדות התענינותו רבות. כתב על מסורת אותיות המקרא, ערך לדפוס כמה ספרי קבלה נודעים (עמק המלך, מצודת דוד לרדב"ז, ספרי רמ"ק והגר"א ועוד), עסק רבות בפילולוגיה, ובמיוחד של חכמי אשכנז מלפני מאתיים שנה. וכן חיבר "לקט פירושי אגדה" בארבעה כרכים, הפנייות ליותר ממאה וארבעים ספרים המבארים אגדות התלמוד, וכן ספר "לקט מהגיוני התורה" בשני כרכים, חידושיו בביאורי האגדות. וכן ספר אנצקלופדי "אוצרות המוסר". בין השאר מהדיר בימים אלו במסגרת מכון שלמה אומן את הספר 'יריעות שלמה' לר' שלמה פפנהיים שנדפס פעם אחת לפני כמאתיים שנה, ועוסק בענייני לשון הקודש, מילים נרדפות ועוד.