הרב דוד מוסנג'אד

{ חזרה לכל החוקרים

הרב דוד מוסנג'אד

הרב דוד מוסנג'אד נולד בתל אביב בשנת תשמ"ה. למד בישיבת בר אילן, ובהמשך משנת תשס"ד בישיבת ההסדר שעלבים, שם גם הקים את ביתו ולמד כאברך ב'כולל' וסיים הכשרה למבחני רבנות. בשנת תשע"ג הצטרף לחוקרי מכון שלמה אומן, ועסק בההדרת שו"ת 'יהודה יעלה' למהר"י אסאד, וספר הסמ"ג השלם. מאז שנת תשע"ד הוא משמש כר"מ בישיבה התיכונית בשעלבים.