ספר מצוות גדול עשין ח"ב - פב-קכב

ספר מצוות גדול עשין ח"ב - פב-קכב
חדש!

חדש!

מכון שלמה אומן שמח לבשר על צאתו לאור של כרך נוסף בסדרת הסמ"ג השלם: עשין חלק ב (פב-קכב), עם נושאי כלים, מדור שינויי נוסחאות, תוכן מפורט ועוד

כרך זה כולל בתוכו את ענייני קנין, משפטים ושופטים 

הסמ"ג הוא ספר הלכה ומנין-מצוות של אחד מגדולי הראשונים, רבי משה ב"ר יעקב מקוצי שבצרפת, והוא אחד מעמודי הפסיקה שאליו מצויין בכל עמוד של הגמרא ליד הרמב"ם והטור. בדורות האחרונים כמעט ירד הספר משולחנם של הלומדים, בין השאר בגלל המהדורות המשובשות שלו. מכון שלמה אומן מוציא לאור מהדורה חדשה ומושלמת ומתוקנת של אחד מספרי הפסיקה היסודיים ביותר. נושאי כליו, ביניהם מתקופת הראשונים, גם הם יוצאים לאור מתוקנים ע"פ כתבי יד, עם השוואה לשיטות הפוסקים האחרות ולמקורותיו של הספר (בעיקר הרמב"ם, ספר יראים וספר התרומה), עם מבואות ומפתחות.  בנוסף יצא לאור פירוש המהרש"ל השלם על הסמ"ג, שהוא תוצר לוואי של מפעל הסמ"ג ('על הדף' הכנסנו רק את המהדורה בתרא של המהרש"ל). הספר הוא עתיר עבודה ומאמץ, ודורש עיון בעשרות כתבי יד ובפירושים וחידושים רבים, גם לצורך עצמו וגם לצורך נושאי כליו.

לרכישת כרך הלאוין חלק א (א-קכו)

הקש על קישור זה:  לאוין חלק א

לרכישת כרך עשין חלק א (א-פא)

הקש על קישור זה: עשין חלק א

 

שאר הכרכים של הסמ"ג בשלבי עבודה מתקדמים

 

₪72 במקום ₪96
דמי משלוח: החל מ- 16₪