ספר מצוות גדול לאוין ח"א - א-קכו

ספר מצוות גדול לאוין ח
חדש!

חדש!

מכון שלמה אומן שמח לבשר על הופעת ההדפסה המחודשת והמתוקנת של סמ"ג לאוין א-קכו, עם מבוא מקיף ומתוקן ומדור שינויי נוסחאות מתוקן, פורמט חדש, 1100 עמ'. 

הסמ"ג הוא ספר הלכה ומנין-מצוות של אחד מגדולי הראשונים, רבי משה ב"ר יעקב מקוצי שבצרפת, והוא אחד מעמודי הפסיקה שאליו מצויין בכל עמוד של הגמ' ליד הרמב"ם והטור. בדורות האחרונים כמעט ירד הספר משולחנם של הלומדים, בין השאר בגלל המהדורות המשובשות שלו. מכון שלמה אומן מוציא לאור מהדורה חדשה מושלמת של הספר, מהדורה חדשה ומתוקנת של אחד מספרי הפסיקה היסודיים ביותר. כל נושאי כליו, ביניהם מתקופת הראשונים, גם הם יוצאים לאור מתוקנים ע"פ כתבי יד, עם השוואה לשיטות הפוסקים האחרות ולמקורותיו של הספר (בעיקר הרמב"ם, ספר יראים וספר התרומה), עם מבואות ומפתחות. שני כרכים של הסמ"ג השלם חלק הלאוין כבר יצאו לאור, וכן שלושה כרכים של פירוש המהרש"ל השלם על הסמ"ג, שהוא תוצר לוואי של מפעל הסמ"ג ('על הדף' הכנסנו רק את המהדורה בתרא של המהרש"ל). הספר הוא עתיר עבודה ומאמץ, ודורש עיון בעשרות כתבי יד ובפירושים וחידושים רבים, גם לצורך עצמו וגם לצורך נושאי כליו. כרך העשין חלק ראשון אמור לצאת לאור בעז"ה בעוד מספר חודשים, הכרכים האחרים בשלבים מתקדמים.

בכרך זה נפסו יחד שני הכרכים הראשונים  (תשנ"ג, תשס"ג) בהדפסה מחודשת ומתוקנת עם מבוא מקיף ומתוקן מאת הרב יואל קטן, ומדור שינויי נוסחאות מתוקן

₪78 במקום ₪92
דמי משלוח: החל מ- 19₪