חדשות ואירועים

חזרה לכותרות החדשות

הערות בהלכות משיח ברמב"ם - שיעור הרב יואל קטן בישיבת מרכז הרב, סיון תשפ"א

https://www.youtube.com/watch?v=7EzPgPy2Xkg