חדשות ואירועים

חזרה לכותרות החדשות

כנס בית הועד השלישי לעריכת כתבי רבותינו כ"ז ניסן תשע"ט

ביום חמישי כ"ז ניסן תשע"ט התקיים בבית הכנסת 'ישורון' בירושלים כנס בית הועד השלישי לעריכת כתבי רבותינו 

לצפייה בכנס בית הועד השלישי הקש כאן  

 

הכנס השלישי לעריכה תורנית


הטכנולוגיה בשירות הספרות התורנית. יו"ר: הרב יואל קטן

'ויאמר לקוצרים ה' עמכם' – על כתיבה, ההדרה ותוכנות מחשב – הרב אחיקם קַ שָ ת
פרויקט פרידברג לכתבי יד יהודיים: סקירה כללית – אלן קרסנה
על האתרים 'הכי גרסינן' ו'מהדורא' והשימוש בהם – הלל גרשוני; הרב ישראל פריזנד
כלים חדשים להשבחת טקסטים תורניים – הרב יעקב לויפר; פרופ' משה קופל
מחידושיה של גניזת אירופה – פרופ' שמחה עמנואל
שער למהדיר לגניזת קהיר – עדיאל ברויאר

ישן וחדש בבית המדרש. יו"ר: הרב אליהו סולוביצ'יק

ההדרה – בין עיון למדני למחקר תורני – הרב אביאל סליי
תולדות דפוסי הרמב"ם – הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין
אסכולות פרשניות של הראשונים – הרב אהרן גבאי
ישן וחדש בהדפסת ספרי רבני צפון אפריקה – הרב פרופ' משה עמאר
המהפכה התורנית – הספרות המבוארת – הרב מנחם מנדל פומרנץ
כתבי העת התורניים, מטרות והישגים – הרב שלמה הופמן
עבר, הווה ועתיד באנציקלופדיה התלמודית – הרב פרופ' אברהם שטינברג

 

לצפיה באתר צריך עיון