חדשות ואירועים

חזרה לכותרות החדשות

ערב השקה לשו"ת מהרי"א חלק יו"ד

ביום חמישי כ"ח בסיון תשע"ז נערך ערב עיון לכבוד השקת הספר
שו"ת מהרי"א - יהודה יעלה
לרבי יהודה אסאד זצ"ל
בבית הכנסת 'הר חורב' בירושלים 

את הערב פתח המנחה הרב מרדכי פייג מנהל 'מכון שלמה אומן', בדברי ברכה והסבר על חשיבות מלאכת ההדרה והמחקר במכון, בהרצאה ראשונה פתח הרב אריה שטרן שליט"א רבה הראשי של ירושלים ומרא דאתרא של בית הכנסת 'הר חורב', בנושא: 'מהר"י אסאד איש ההלכה', ועסק בחידושו הגדול של מהרי"א בחלק יו"ד סי' נ שמומר לחלל שבת בפרהסיא, איננו עושה יין נסך במגעו עד שיעידו בפניו בבית דין, לאחר מכן הרצה הרב ד"ר ישראל מאיר לוינגר ת"ח חשוב, לשעבר רבה של באזל, וטרינר וזיאולוג מומחה בדיני כשרות ושחיטה, בנושא היתר אכילת תרנגולי הודו, בהגדרה של מסורת, ובתשובות מהרי"א כבסיס להיתר אכילת תרנגולי הודו. אחריו שמענו מפי מר עמיהוד פרידמן דברים היוצאים מן הלב לזכר מייסדי חוג יוצאי הונגריה שתרמו חלק נכבד מהוצאות הדפסת הספר. את הערב חתם הרב יואל קטן חוקר ראשי במכון שלמה אומן, בתיאור על תשובותיו המאליפות, הגדושות בציטוטים מהתלמוד ופוסקים ראשונים ואחרונים של מהרי"א, בקווים לדמותו של מהרי"א ועל אימפריית התורה שהקים מהרי"א בסערדהעלי ובה ישיבה גדולה שבה כ-400 תלמידים! ובתיאור עבודת המחקר וההדרה והוספת התיקונים, המ"מ וההערות על השו"ת.

לצפייה בערב ההשקה [צילום: אתר ישיבה]

לצפייה בספר וקריאת המבוא

להגדלה, לחץ על התמונות