חדשות ואירועים

חזרה לכותרות החדשות

ערב השקה 'יבין שמועה' ו'משה ידבר'

ביום שלישי בערב, אור לי"ד כסלו תשע"ז, התקיים ערב עיון והשקה לספרים החדשים של 'מכון שלמה אומן ז"ל'.

הספר הראשון הוא 'יבין שמועה' לרבי שמעון בן צמח דוראן, על הלכות שחיטה, בדיקה וטריפות. הרשב"ץ מגדולי רבני אלג'יר, חי לפני כ-600 שנה [נפטר בשנת ר"ד], וכונה 'התשב"ץ' על שם ספרו שו"ת התשב"ץ [יצא לאור לפני מספר שנים בחמישה כרכים מפוארים בהוצאת מכון שלמה אומן]. את הספר ההדירו ע"פ כתבי יד והוספות רבות, הרב יואל קטן, ראש מכון שלמה אומן, והרב אבי גולדמינץ, ת"ח חשוב ובקיא בענייני שחיטה וטריפות וחוקר ותיק במכון.

הספר השני הוא הספר 'משה ידבר' לרבי משה ישראל, שו"ת גדול ומקיף בגאונות בכל חלקי השו"ע, לפי סדר הרמב"ם. רבי משה ישראל היה אב"ד של האי רודוס ביון לפני כמאתיים וחמישים שנה, והוא צאצא למשפחת הרבנים המפוארת, משפחת ישראל, נכדו של רבי משה ישראל הראשון בעל ה'משאת משה' שהיה מגדולי חכמי א"י בדורו לפני כ-300 שנה, ובנו של רבי אליהו ישראל בעל ה'קול אליהו' ו'עוגת אליהו', שהיה בן דורו של החיד"א. רבי משה ישראל נפטר בדמי ימיו בגיל 34 בלבד לאחר מחלה קשה, אך הספיק המון, ואת תשובותיו הרבות אספו בניו לאחר פטירתו והוציאו לאור את השו"ת משה ידבר. את מלאכת ההדרת הספר התחיל בוגר ישיבת שעלבים החפץ בעילום שמו, כיום ת"ח חשוב מפתח תקווה, ולפני כמה שנים פנה אלינו כדי שנמשיך את העבודה וגם תרם תרומה נכבדה להוצאה של הספר, ואת השלמת העריכה עשו הרב יואל קטן ואחיו הרב חננאל קטן, ראש כולל שמעון הצדיק בירושלים, והרב בועז מרדכי ממכון שלמה אומן.

הערב התקיים ביישוב מבוא חורון בבית הכנסת 'חיי ברכה', לכבודו ולזכרו של הר' שלום עצאר, איש מבוא חורון, שהיה יו"ר המועצה הדתית וסגן ראש המוא"ז מטה בנימין במשך שנים רבות, אשר משפחתו סייעה רבות להוצאת שני ספרים חשובים אלו.

את הערב פתח הרב יונה דברת, רב היישוב מבוא חורון, עם דברי ברכה ודברים לזכרו של הר' שלום עצאר, לאחר מכן שמעו הרצאות בנושאים הקשורים לספר 'יבין שמועה'. הרצאה ראשונה מפי פרופ' זהר עמר שחיבר ספרים רבים וחשובים בנושא הצמחים ובע"ח בא"י, מסורות העופות הכשרים ועוד, על 'הערות הלכתיות והסטוריות בספר יבין שמועה', אחריו שמעו הרצאה מלווה במצגת מפי הרב ד"ר ארי זיבוטפסקי, זיאולוג מומחה, מראשי  עורכי 'סעודת המסורת', בנושא הלכות טריפות בימים ההם ובזמן הזה. אחריו הרצה הרב זאב ויטמן, רבה של תנובה, על שאלות מעשיות עכשוויות בענייני כשרות בשר וחלב. לאחר מכן הרצה הרב יואל קטן, ראש מכון שלמה אומן ומרכז המחקרים במכון, בעקבות הספר 'משה ידבר', בתיאור נפלא ומפורט המלווה במצגת, על משפחת ישראל ורבניה ועל שושלת הרבנות שעברה מדור לדור במשפחת ישראל, וגדולתו של רבי משה ישראל בעל שו"ת 'משה ידבר'. את הערב חתם הרב עופר קפאח, ראש המחלקה לתרבות תורנית מטה בנימין, בדברי זכרון ושבח על הר' שלום עצאר.

את הערב הנחה חוקר המכון הר' בועז מרדכי, בלווי מוסיקלי של הר' בנימין יואב מרדכי.

 לצפייה בערב ההשקה. הצילום באדיבות אתר ישיבה

 

להגדלה, לחץ על התמונות