המעין

'שפוך חמתך'! / דבר העורך

הורדת קובץ PDF

'שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ'!

אחד הקטעים המרגשים בהגדה של פסח הוא הקריאה המשותפת אחרי ברכת המזון, לקראת אמירת ההלל על הכוס הרביעית, הכוללת לקט פסוקים ובהם קללות נמרצות על הגויים: שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּךָ וְעַל מַמְלָכוֹת אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ לֹא קָרָאוּ, כִּי אָכַל אֶת יַעֲקֹב וְאֶת נָוֵהוּ הֵשַׁמּוּ (תהלים עט, ו-ז). שְׁפֹךְ עֲלֵיהֶם זַעְמֶךָ, וַחֲרוֹן אַפְּךָ יַשִׂיגֵם (תהלים סט, כה). תִּרְדֹּף בְּאַף וְתַשְׁמִידֵם מִתַּחַת שְׁמֵי ה' (איכה ג, סו(. במחזור ויטרי שחובר ע"י תלמידי רש"י מובאים פסוקים נוספים (מהדורת גולדשמידט ח"ב עמ' תסב, מהדורת הורביץ עמ' 296), ובהם: תֶּחְשַׁכְנָה עֵינֵיהֶם מֵרְאוֹת, וּמָתְנֵיהֶם תָּמִיד הַמְעַד (תהלים סט, כ). תְּהִי טִירָתָם נְשַׁמָּה, בְּאָהֳלֵיהֶם אַל יְהִי יֹשֵׁב (שם כו). תְּרֹעֵם בְּשֵׁבֶט בַּרְזֶל, כִּכְלִי יוֹצֵר תְּנַפְּצֵם (תהלים ב, ט) ועוד. כמה ראשונים כתבו שהמנהג לומר פסוקים אלו כאשר דלת הבית פתוחה דווקא, וניתנו לכך טעמים שונים. הוסיף על כך בעל ספר 'המנהיג' שאין נועלים גם את החדרים שישנים שם בלילי הפסח, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, כך שאם יבוא אליהו בלילה הזה ימצא כל איש את פתח חדרו פתוח, ולא יתעכב ביציאתו לקראת אליהו הנביא. ומוסיף בעל המנהיג שיש באמונה זו שכר גדול, גם אם בסופו של דבר לא הופיע אליהו בשנה זו. 'וכן אתה מוצא שלא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בשביל האמונה, דכתיב ויאמן העם. ואין הגלויות עתידין להיגאל אלא בשביל האמונה, שנאמר מראש אמנה, וכתיב וארשתיך לי באמונה' וכו'.

'עת מלחמה ועת שלום'. האמונה השלמה בגאולה ניסית אינה סותרת כלל את ההשתדלות האנושית. הביטחון הגמור בטוב אשר דיבר ה' על עמו אינו גורע מהקללות הנמרצות שעלינו לקלל את שכנינו הרעים, העמלקים של דורנו, ולוואי שתתקיימנה כולן כפשוטן וכמדרשן, ויפה שעה אחת קודם. בעזהי"ת.

ניסיונות רבים עומדים עכשיו לפני העם היושב בציון וגם לפני אחינו שעדיין פזורים בעולם, ניסיונות ביטחוניים וכלכליים וחברתיים וחינוכיים ותורניים. גם מחלוקות קיימות אצל רבותינו וראשינו ויועצינו מהי הדרך הנכונה בעיני ה' בשלל דילמות ציבוריות ותורניות שעומדות בפנינו בימים האלו ובזמן הזה. אולם למרות הכל, ברור ללא ספק שהקשר ההדוק בין הציבורים השונים והמגוונים הנושאים את שם ה', הכבוד ההדדי ושיתוף הפעולה ביניהם, הם המפתח להמשך גידול והתפתחות התורה והאמונה בעם ובארץ כפי שאנו רואים בעינינו, וחובה קדושה לא לתת למחלוקות ולוויכוחים לקלקל את האחדות הזו, שהיא הבסיס לכל הטוב שמצפה לנו בעקבות שידוד המערכות בארץ ובעולם שמתרחש עתה ממש מול עינינו.

גם גיליון זה של 'המעין' מלא וגדוש ב"ה, וגם בראש גיליון זה אני מרגיש צורך להביע את צערי על כך שהרבה מאמרים טובים וחשובים שנמצאים 'על שולחן המערכת', מאת יהודים טובים וחשובים, נותרו בינתיים מחוצה לו, ו'אונס רחמנא פטריה'. יהי רצון שנזכה להמשיך עוד שנים רבות לפרסם דברי תורה וחוכמה רצויים בעיני ה', לתועלת לומדי התורה ואוהביה.

אנו תפילה להצלחתם ושלומם של שליחי הציבור אנשי כוחות הביטחון שמוסרים נפשם על הגנת העם והארץ, ושישלח הקב"ה את אורו ואמיתו לראשינו שרינו ויועצינו ויתקנם בעצה טובה.

 

  פסח כשר ושמח ובשורות טובות לכלל ולפרט, הק' יואל