המעין

גליון תשרי תש"פ

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'שִׁשִּׁים הֵמָּה מְּלָכוֹת'... / דבר העורך

'סנהדרין שראו כולן לחובה' / ר' יונה עמנואל ז"ל

רבי יוסי - או רבי יוסי בר יהודה: עיון בנוסח קדום במשנה השנוי במחלוקת בני בבל וארץ ישראל / הרב אהרון גבאי

שתי דוגמאות מפירוש רבינו אברהם מן ההר על מסכת חולין מכת"י / הרב אברהם שושנה; הרב יהודה אמתי שושנה

פרק מספר 'מעיל אליהו' על הרמב"ם מאת רבי אליהו לואנץ זצ"ל מכת"י / הרב משה הלל זרי

'יגעתי ומצאתי' - כ"ז הערות על הרמב"ם ונושאי כליו היוצאות לאור לראשונה מכתב יד / הרב ראובן מרגליות זצ"ל

על "אוקימתא" ועל "חיסורי מחסרא" / הרב משה גנץ

ברכות התורה לניעור בלילה – הצעה מחודשת / הרב אהרן בק

"אין מדמין בשבותים" – האמנם? / הרב יואל עמיטל

כשרות השופר המעובד / הרב אלחנן מנצור

חיוב שינה בסוכה למטפל בילדיו בלילות / הרב עודד מילר

"ולקחתם לכם" – נטילה, הגבהה ונענוע / הרב יהודה זולדן

חוטמו של אתרוג / הרב אברהם מרדכי טאומן

מדוע חובה להכשיר כלים? מחלוקת הראשונים והשלכותיה / הרב יהונתן שמחה בלס

על דעת בעל 'משנה ברורה' במציצה במילה ע"י ספוג / הרב יוסף יונה

חובת האב ללמד את בנו שחייה / הרב יהונתן פז

תהילים ושיעורי תורה לצורך רפואת חולים / הרב דוד שטרן

מנהג סעודת הבראה כל שבעה / הרב בועז מרדכי

בעניין גדר חיוב מצות 'לערב' / הרב איתם הנקין הי"ד

שני מכתבים מאת מרן הראי"ה קוק זצ"ל בענייני קדושה וצניעות / הרב עמיחי כנרתי והרב רועי הכהן זק

דילמות בחיובי הכתובה לבני ישיבות שתורתם אומנותם /הרב רפאל שלמה דיכובסקי

איסור 'לפני עיוור' במידות / הרב אליעזר בן פורת

איסור לשון הרע בינו לבין עצמו / הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

האם מותר לבחור למשרה ציבורית יהודי שאינו שומר מצוות? / הרב אבישי בן דוד

האם ניתן לכפות ביצוע חיסונים ושמירה על הבריאות? / הרב ד"ר ישראל כץ

מתה מחמת מלאכה - או בשעת מלאכה? / הרב חיים סבתו

דוד, נבל, אביגיל והתשובה / הרב אליסף יעקבסון

השפעת ר"א אבן עזרא על הרלב"ג בביאור התורה / הרב כרמיאל כהן

'כל אשר יגע בהם יקדש' - טעימה מתורתו המיוחדת של המלבי"ם / יונתן רבינוביץ

פירוש רש"ר הירש על 'דברי דוד האחרונים' / הרב בנימין דה לה פואנטה

שכל, תורה ומסורת במשנתו של רבנו בחיי אבן פקודה / פרופ' בנימין אברהמוב

"וְכַאֲשֶׁר תִּמְצָא יֶדְכֶם – תַּהַרְגוּ!" - על פרשנות מעוּותת לקטע חשוב בספר הכוזרי / ד"ר יעקב אלטמן

'אשמח בך גואל נפשי את גאולת עולם' - משנתו הגאולית של רבי כלפון משה הכהן זצ"ל / הרב אליהו טרבלסי

'הלוואי יהיו בָּנַי עִמִי בארץ ישראל אע"פ שמטמאין אותה' - עלייה לארץ ואי שמירת מצוות / הרב יעקב זיסברג

קווים להנחלת ההלכה למעשה בדורנו / הרב אפרים שחור

לדרכה של ישיבת ההסדר החרדית 'דרך חיים' / הרב יצחק מאיר יעבץ

סידורי החסידים נוסח ספרד / הרב נתן נטע בידרמן

פיוטי 'הרחמן' לשמחת לידת הבת / הרב ישי אנגלמן

ראשית פולמוס רמח"ל: ארבע אגרות חדשות מכת"י רבי שמשון מורפורגו / פרופ' יעקב שמואל שפיגל

שנת השמיטה הראשונה של ישובי פא"י בארץ ישראל / ד"ר חיים שלם

"הישיבה החדשה 'אוצר חיים' שהננו ניגשים לייסד" - איגרות חדשות של מרן הראי"ה קוק זצ"ל בעניין הקמת הישיבה ביפו / הרב ידידיה ונגרובר

ישיבת 'כנסת ישראל - סלובודקה' והחייאת היישוב היהודי בחברון / ד"ר משה ארנוולד

זיכרון לדורות / פרופ' מרדכי ברויאר ז"ל

בירור יום פטירת רחל אמנו / הרב משה צוריאל

תגובה על המאמר 'התכלת מה יש להפסיד' / הרב ישראל מאיר בוגרד

הספד על האדר"ת ועל הרב חח"ם בעל שדי חמד זצ"ל / רבי שמריה יצחק בלוך זצ"ל

על אבא ד"ר יצחק ברויאר ז"ל - זיכרונות ממבט של ילד לפני בר המצוה / פרופ' מרדכי ברויאר ז"ל

שישה זיכרונות ילדות עם החזון איש / הרב יעקב קאפל רייניץ

על פירושי המרכבה של ר' יעקב הכהן ור' יוסף ג'יקטיליה ועל הטעות בזיהויָם / הרב ידידיה ונגרובר

על המקורות ששימשו את אברהם ברלינר ב"רש"י על התורה" מהדורתו / ד"ר מיכאל ריגלר

שתי הערות על 'ערוך השולחן' ו'משנה ברורה' - בעקבות הספר 'תערוך לפניי שולחן' מאת הרב איתם הנקין הי"ד / הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין

התכתבות עם הרב קלמן כהנא זצ"ל בעניין הספר 'טהרת בת ישראל' / הרב ניצן בראונר

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן