המעין

גליון ניסן תשע"ז

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים'... / העורך

שני מכתבים בעניין היחס ליום העצמאות: רא"מ בלוך ור"י הוטנר זצ"ל / הרב יואל קטן

איך מונים שישה עשר 'דֶבֶר'? / הרב זכריה הולצר

תקנת החדש של רבן יוחנן בן זכאי / פרופ' אליעזר גולדשמידט

'אָז רוֹב נִסִּים הִפְלֵאתָ בַּלַּיְלָה' – הפיוט בזיקה למדרשים / ד"ר יהושפט נבו

האם יהודי יכול להפוך לגוי? / דוד סבתו

גיור קטנים שחזקה שלא יקיימו מצוות בגדלותם / הרב הראל דביר

השעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ומניעת שכחת תינוקות ברכב סגור / יונתן רבינוביץ

סימני זיהוי לפירוש רש”י מקורי למסכתות / הרב פרופ' אברהם הלוי ויילר

דרכו של רי"מ עפשטיין בעל 'ערוך השולחן' בין הציונות והציוֹנים / הרב איתם הנקין הי"ד

עוד על שמיטת תרס"ג ביבנאל והיתר המכירה של בעל "אבני נזר" / הרב מרדכי עמנואל, משה אריאל פוס; תגובה לעניין 'יערות דבש' ושלושת השבועות / אליסף פריש, מיכאל קליין

הספר 'כשרות כהלכה' בהוצאת ארגון 'כושרות' / הרב זאב וייטמן

הצעה ל'קוד אתי' לפרסום מאמרים תורניים / נתן קוטלר

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית