המעין

גליון תשרי תשע"ז

להורדת הגליון המלא ב-PDF

אַרְבָּעָה חָרָשִׁים / העורך

שתי האיגרות האחרונות ששלח מרן החזו"א זצ"ל לרב קלמן כהנא זצ"ל / רבי אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל

השל"ה ויחסו לארץ ישראל / הרב קלמן כהנא זצ"ל

עוד משיירי שולחנו של אבא הרב קלמן כהנא זצ"ל / הרב בנימין זאב כהנא

זיכרונות, הרהורים ומחשבות בעקבות השואה / ר' שמואל עמנואל זצ"ל

הרהורים ודיוקי מקרא בפרשת הָגָר / ברוך עמנואל

תשובה לתלמיד בעניין איסורי תולעים / הרב איתם הנקין הי"ד

תשובה ישנה-חדשה לרשב"א בעניין אם חוששים לעד אחד בקידושין / הרב איתם הנקין הי"ד

הפיוט "אלוהים ממכון שבתך" / ד"ר יהושפט נבו

לאן נעלמו עשרת השבטים? הסתירות בדברי חז"ל ויישובן / הרב משה צוריאל

ארז – זיהויו / הרב עזריה אריאל

עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים - מפעל כינוס שהסתיים / ד"ר אברהם דוד

סוכה העשויה ככבשן, דייני דקיסרי, רבי יוחנן ואמוראי בבל / הרב ד"ר מרדכי הלפרין

זיכרון להולכים: דברים לזכרו של ד"ר יצחק ברויאר במלאת שבעים שנה לפטירתו / הרב מאיר שלזינגר

זיכרון להולכים : אחר מיטתו של אדם עשיר - דברים שנאמרו לזכרו של ר' שמואל עמנואל זצ”ל / הרב נ' רפאל אויערבך

זיכרון להולכים : דברי זיכרון לדוֹד שמואל / הרב זאב וייטמן

תגובות והערות

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית