המעין

'וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא יֵדע אדם איך יהיו עד שיהיו'... / העורך

הורדת קובץ PDF

'לא יֵדע אדם איך יהיו עד שיהיו'...

ברוכים הבאים לגיליון 217 של 'המעין'. כפי שניתן לראות הגיליון שונה מעט גם במראהו וגם בסדריו מהגיליונות הקודמים, בהתאם להתחדשות שעובר עתה מכון שלמה אומן, עם הצטרפות מנהל אדמיניסטרטיבי חדש הרב אלעד ברנד, שצירף עמו למכון גם את הוצאת הספרים התורנית 'משעול' שעי ישיבת שעלבים. ברכת הצלחה לכולנו.

כרגיל הגיליון מכיל נושאים מגוונים מכותבים מגוונים, ובהם מאמרים על זיהוי של כתי עתיק מאת רא בן הרמבם וחידושים חדשים מאת הרב ויינברג זצל בעל שרידי אש, התייחסות למרד בר כוכבא ולהלכות ספירת העומר, בירור אגדתי-היסטורי על תחילת ירידת אבותינו למצרים ובירורים בענייני המשכן וכליו, דיני נשיאת כפיים של כהן שידיו מקועקעות ותיקון טעות נפוצה בהבנת הלכות נידה, והספדים על שלושה יהודים יקרים שנפטרו לאחרונה פרופ' דוד מרצבך מוותיקי מנויי 'המעין', והרב קופרמן והרב פוזן מוותיקי הכותבים בהמעין', שלושתם אנשי 'תורה עם דרך ארץ' מובהקים, פעילים נמרצים כל אחד בתחומו, שזכו להשפיע רבות על חיי התורה בארץ, ולגדל דורות ישרים בארץ ישראל הנבנית.

מדור התגובות וההערות מאוד מורחב הפעם, וכולל הערות קצרות בענייני הגיליונות הקודמים וגם כמה תגובות ארוכות בנושא חובת הצניעות אצל נשים, בעניין היחס הנכון להיתר המכירה ולכרונולוגיה של חזל ועוד. גם הפעם צר לי מאוד על עוד עשרות [!] מאמרים חשובים וטובים שנאלצנו שוב לדחות עקב המקום המוגבל בכל גיליון. נאלצנו גם לקצר בגיליון הנוכחי את המדור 'נתקבלו במערכת' ואת התקצירים באנגלית.

הכותרת של עמוד זה, הלקוחה כידוע מתיאור ימות המשיח שבסוף הלכות מלכים ברמבם, מבטאת את מה שמרגיש היום כל יהודי העולם משתנה מול עינינו לטוב ולרע, עם ישראל שבארץ ישראל הולך ומתחזק בכמותו ובאיכותו ובכלכלתו - ומנגד גם קשייו מתגברים בתחומים שונים בעיקר חינוכיים וערכיים, ואיש לא יודע מה צופן לנו העתיד, אם כי יודעים אנו ומאמינים בלב שלם שבטוב העולם נידון' (אבות ג, טו). יהי רצון שנראה את השלמת נבואות הנביאים לטובה עלינו בימים אלו ממש, בעזרתו יתברך.

מערכת 'המעין' והנהלות מכון שלמה אומן וישיבת שעלבים מברכות את המנויים והקוראים בברכת פסח כשר ושמח, ובשורות טובות לכלל ולפרט. שנזכה לאכול בקרוב מן הזבחים ומן הפסחים!

יואל קטן