המעין

גליון ניסן תשע"ו

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא יֵדע אדם איך יהיו עד שיהיו'... / העורך

זיהוי דפים מחיבור לא ידוע של רבי אברהם בן הרמב"ם בכתב ידו / עדיאל ברויאר

פירוש של בעל "שרידי אש" על 'שנים אוחזין בטלית' / הרב אברהם אבא וינגורט

רבי עקיבא ובר כוכבא - עיון ביחס החכמים למרד ובמשמעותו לדורנו / הרב נתנאל אריה

נוסח ספירת העומר / הרב אהרן בק

מתי החלה ירידת אבותינו למצרים? / הרב נתן קמנצקי

אַדְנֵי המשכן ומלאכת בונה / הרב יצחק מאיר יעבץ

האפוד, אבני החושן והשמיר / פרופ' זהר עמר

קעקוע בזרועו של כהן / צבי רייזמן

למשמעות הביטוי "חומרא יתירה" בדברי הרמב"ם / הרב יהודה זולדן

הרב יהודה קופרמן זצ"ל במדבר סיני / הרב יואל קטן

"שיהא שם שמים מתאהב על ידך" – פרופ' דוד מרצבך ז"ל / שמואל מרצבך

על הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן ז"ל / הרב מרדכי גרינברג; הרב יעקב לויפר

תגובות והערות

התקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית