המעין

גליון ניסן תשע"ה

להורדת הגליון המלא ב-PDF

התחדשות / העורך

להקמת 'מכון שלמה אומן' / הרב יוסף בוקסבוים זצ"ל

הרב יוסף צבי דושינסקי זצ"ל והמדינה שבדרך / משה ארנוולד

העמדת נבחרי ציבור לדין תורה בגין פעילותם הציבורית / הרב שאול בר אילן

המשמעות להלכה של טעם מצות השמיטה / הרב אריה ויזל

פירות בקדושת שביעית ברשתות השיווק / הרב זאב וייטמן

על דעת הרב קלמן כהנא זצ"ל בעניין היתר המכירה / הרב ינון ויסמן

עוד בעניין 'עד קן ציפור יגיעו רחמיך' / הרב אבישי גרינצייג; ד"ר יקותיאל רוזנפלד; אברהם ליפשיץ

עוד על הקדשות המחבר על 'אם הבנים שמחה' / הרב ישכר דוד קלויזנר

'והדליקו נרות בחצרות קודשך' [תגובות] / הרב יעקב אריאל; הרב נתנאל אריה; הרב פרופ' שמעון אליעזר ספירו; הרב מאיר ברקוביץ; הרב יהודה זולדן

כיצד כותבים את ההיסטוריה של יהדות הונגריה בישראל? סקירה וביקורת על הספר 'קהילות הונגריה' / הרב ברוך אוברלנדר [תגובה: א' פרבשטין]

גיד הנשה בזכרים ובנקבות / הרב דוד מצגר

רבי אליעזר חיים ב"ר אליעזר - תולדותיו, ושתי תשובות חדשות מכת"י / עדיאל ברויאר

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית