המעין

על המניין לבריאת העולם ועל ימי הבית השני \ הרב אביגדר נבנצל

הורדת קובץ PDF

על המניין לבריאת העולם ועל ימי הבית השני

בס"ד. לכבוד חברי מערכת המעין שליט"א!
קראתי בגליון טבת תשע"ג (204) את מאמרו של הר"ר שי ואלטר שליט"א (המנין לבריאת העולם והתחלת השימוש בו, עמ' 5 ואילך), ואבקש רשות להעיר:

  1. לפי דברי הרמב"ן (בפירושו לתורה שמות י"ב מ') צריכים להוסיף לחשבון שלושים שנה, ואנו היום בשנת ה' תת"ג.
  2. בנוגע למשך שנות בית שני כתב ר' ארי' קימלמן שליט"א שהחשבון של ההיסטוריונים מבוסס על טעות בחישוב לאיזה ליקוי חמה מנו.

דיברתי פעם עם אחד הארכיאולוגים שחפרו בעיר העתיקה בירושלם, וסיפר לי שהממצאים מהתקופה הפרסית, שנמשכה לדעתם כמאתיים שנה, דלים מאוד. ואמרתי לו שזה סיוע לדברי חז"ל שהתקופה הפרסית בא"י נמשכה רק ק"ל שנים.

בתודה ובברכה
צעיר הלויים
אביגדר נבנצל