צור קשר

ליצירת קשר/ תגובות/ תרומות, ניתן לשלוח הודעת דוא"ל למנהל המחקר במכון, הרב יואל קטן, לכתובת

wso@shaalvim.co.il

טלפון: 08-9276664

פקס: 08-9276639