פולמוס תורני

לפולמוסים נוספים >

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל וזיהוי גיד הנשה

בגיליון 213 של 'המעין' פורסם מאמרו של הרב דוד מצגר, ת"ח ומהדיר וחוקר תורני ותיק, בנושא שכבר נשברו עליו קולמוסים, והוא הערת רבי יהונתן אייבשיץ בספרו 'כרתי ופלתי' בעניין גיד הנשה שנוהג בזכרים ובנקבות. בגיליון האחרון של 'המעין' (215) נכתבו שני מאמרים כהמשך לאותו עניין, אחד מהם פותח בירור שבוודאי עוד יעסקו בו רבים, והשני מבהיר וסוגר עניין שכבר דשו בו רבים: הראשון הוא מאמר מרתק של הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין שסוקר את הדיון בנושא במשך למעלה ממאתיים שנה, וממקד את השאלה בנקודה שכמעט שלא דנו בה: מה הייתה ההצעה האלטרנטיבית לזיהוי גיד הנשה שנגדה יצא רבי יהונתן? מתברר שהתשובה לשאלה הזו מסובכת מאוד ומעלה שאלות קשות; היא פותחת בביאור חיצוני לתורה שנגדו יצא כבר רבי אברהם אבן עזרא בפירושו ועוברת דרך רמזים עלומים בספרו הגדול של רבי יהונתן 'יערות דבש', והדברים מעוררי תימהון. המאמר השני מאת הרב מילר, תלמיד חכם וחוקר תורני מארה"ב, עוקב אחרי עדות שנמצא ספר ה'כרתי' של ר"י אייבשיץ עצמו ושם נמצאו תיקונים חשובים בכתב ידו בגיליון; כעת מתברר באופן סופי ומוחלט שהספר הזה היה שייך לרבי יהונתן אייבשיץ אחר, מאוחר במאה שנה לבעל ה'כרתי', וההערות בגיליון הן שלו, והן לא מעלות ולא מורידות דבר לפתרון הפרשה...

שתף: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Subscribe by RSS