פולמוס תורני

מבט מחודש בדין 'חרב הרי זה כחלל' - הרב עזריה אריאל, נוסח מקוצר

בע"ה     חרב הרי הוא כחלל - נוסח מקוצר   במשך הזמן מאז שפרסמתי את מאמרי על חרב כחלל ודנתי עליו עם תלמידי חכמים רבים נוכחתי לדעת שאורכו הרב היה לו לרועץ, בבחינת ...

מבט מחודש בדין 'חרב הרי זה כחלל' - הרב עזריה אריאל, נוסח מלא

  חרב הרי הוא כחלל תוכן: מבוא. פרק א: מהו דין חרב כחלל? א. המשניות בתחילת אהלות ב. מדרשי ההלכה ג. שיטת הירושלמי ד. ראיות שחרב כחלל רק בחיבורין ה. שיטת הבבלי ה.1. ...

מכתבים חדשים בנושא היחס ליום העצמאות

מאת הרב יואל קטן:  (מתוך 'המעין' ניסן תשע"ז)     שני מכתבים בעניין היחס ליום העצמאות: רא"מ בלוך ור"י הוטנר זצ"ל א. מכתב מאת הרב אליהו מאיר בלוך ...

האם דג זאב המים מותר באכילה?

בהיתר אכילת דג זה [בגרמנית: העכט –Hecht , ונקרא גם שטירל, שאטריה, סטוריון ועוד] נחלקו רבות הפוסקים. זהו דג גדול (מגיע לאורך של למעלה ממטר ולמשקל של 16 ק"ג; מביצי הדג הזה מכינים את המעדן ...

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל וזיהוי גיד הנשה

בגיליון 213 של 'המעין' פורסם מאמרו של הרב דוד מצגר, ת"ח ומהדיר וחוקר תורני ותיק, בנושא שכבר נשברו עליו קולמוסים, והוא הערת רבי יהונתן אייבשיץ בספרו 'כרתי ופלתי' בעניין גיד ...