פסקים ומנהגים לרי יצחק מדורא זצ"ל

{ חזרה לכל המבואות

פסקים ומנהגים לרי יצחק מדורא זצ להורדת המבוא }

מכון שלמה אומן שמח לבשר על צאתו לאור של ספר 'פסקים ומנהגים לרבי יצחק מדורא' זצ"ל, מהדורה חדשה עם הוספות רבות ע"פ כתבי היד ועם השוואות וציונים ומראי מקומות והשלמות ובירורים והרחבות ועם מבוא מקיף 

230 עמ'