במחקר

 חוקרי המכון עובדים  במרץ על מספר ספרי קודש וכתבי יד, חלקם בשלבי עריכה מתקדמים ובע"ה ייצאו לאור בחודשים הקרובים הספרים הבאים:

 

ספר פסקי רקנטי לרבי מנחם מרקנטי, ייצא לאור בחודשים הקרובים ע"פ כת"י ודפוסים ראשונים

ספר השורשים וספר מכלול לרד"ק, בירור כללי לשון הקודש

סמ"ג השלם עשין, חלק ראשון

שולחן עצי שטים לר' שלמה חלמא, על הל' שבת ויו"ט

 

ספרים נוספים בעבודה

חלקים נוספים של הסמ"ג השלם עם נושאי כלים

עמודי גולה - סמ"ק לר"י מקורביל עם הגהות רבנו פרץ, ע"פ כת"י ודפו"ר

ברכות בחשבון לרבי שלמה מחלמא, סוגיות הלכתיות מתמטיות

כללי המילה לרבי יעקב ובנו רבי גרשום הגוזר

 

ספרים חדשים שיצאו לאור לאחרונה

שו"ת מהרי"א השלם- תשובות יהודה יעלה  לרבי יהודה אסאד, הושלמו ג' הכרכים!  

נוהג כצאן יוסף לרבי יוסף יוזפא סג"ל - על מנהגי אשכנז

חשק שלמה-שרשים לר"ש פפנהיים, על לשון הקודש

יבין שמועה על הלכות טריפות לרשב"ץ דוראן

יוסף אומץ על מנהגי פרנקפורט, מאת רבי יוסף האן

שו"ת משה ידבר לרבי משה למשפחת ישראל, מהעיר רודוס שביוון

פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים ע"פ כתבי יד