במחקר

 חוקרי המכון עובדים  במרץ על מספר ספרי קודש וכתבי יד, חלקם בשלבי עריכה מתקדמים:

פירוש ר"י יעבץ על מסכת אבות

ספר מנהגי פוזנא 

ספר השורשים וספר מכלול לרד"ק, בירור כללי לשון הקודש

סמ"ג השלם עשין, חלק ראשון

חלקים נוספים של הסמ"ג השלם עם נושאי כלים

עמודי גולה - סמ"ק לר"י מקורביל עם הגהות רבנו פרץ, ע"פ כת"י ודפו"ר

ברכות בחשבון לרבי שלמה מחלמא, סוגיות הלכתיות מתמטיות

כללי המילה לרבי יעקב ובנו רבי גרשום הגוזר

 

 

ספרים חדשים שיצאו לאור לאחרונה

שו"ת מהרי"א השלם- תשובות יהודה יעלה  לרבי יהודה אסאד, הושלמו ג' הכרכים!  

נוהג כצאן יוסף לרבי יוסף יוזפא סג"ל - על מנהגי אשכנז

חשק שלמה-שרשים לר"ש פפנהיים, על לשון הקודש

יבין שמועה על הלכות טריפות לרשב"ץ דוראן

יוסף אומץ על מנהגי פרנקפורט, מאת רבי יוסף האן

שו"ת משה ידבר לרבי משה למשפחת ישראל, מהעיר רודוס שביוון

פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים ע"פ כתבי יד

ספר פסקי רקנטי לרבי מנחם מרקנטי, ייצא לאור בחודשים הקרובים ע"פ כת"י ודפוסים ראשונים

שולחן עצי שטים + שולחן תמיד לר' שלמה חלמא, הערות ופירוששים על כל שו"ע או"ח עם מפתח הפניות למשנה ברורה ומרכבת המשנה

אוהב משפט - ביאור על ספר איוב - לרשב"ץ דוראן זצ"ל