המעין

ארון, שולחן ומנורה / דבר העורך

הורדת קובץ PDF

ארון, שולחן ומנורה

בהיכל ניצב ארון הברית במערב, השולחן בצפון והמנורה בדרום. הארון מסמל את מקור התורה, את ההעברה של התורה וחוכמתה מריבונו של עולם אלינו. הארון נסתר בתוך קודש הקודשים, וברוב ימי הבית הוא היה גם גנוז וכך הוא עד היום, והחלק שלנו בקבלת התורה והעצמתה בא לידי ביטוי במנורה, שהאור שבה החזיר ומחזיר את עם ישראל למוטב. החיבור המוחלט בין הארון הנסתר והגנוז לבין המנורה הגלויה והמאירה הוא הסוד של קיום התורה וישראל לדורות. גם לשולחן יש תפקיד חשוב, הוא מבטא את החומר שמחזיק את הרוח, הוא מסמל את המסד הכלכלי שנושא על גביו את האידיאלים הרוחניים, וגם הוא מקומו בקודש, הא בלא הא לא קיימא. לא לשוא כבר אלפי שנים המנורה בעלת שבעת הקנים היא הסמל המובהק ביותר של העם היהודי, וב"ה שזכינו שגם מקימי המדינה השכילו לבחור בין ההצעות השונות דווקא את תבנית מנורת המקדש כסמלה של מדינת ישראל, שהיא המסד לקימום העם והתורה בדורנו. תפקידנו היה ונשאר להוסיף אור של תורה ומצוות בארץ ישראל הנבנית בחומר וברוח, ובכוח ימי החנוכה להאיר ולהעיר ולעורר את תקוותנו להשלמת המהלך הגאולי שבו אנו נמצאים, ולקיום כל הטוב לו אנו מצפים ולבואו אנו מובטחים. לא לשוא מנהג ישראל הפך גם את נרות החנוכה לחנוכיות ומנורות שמזכירים לנו את מנורת המקדש ואת מה שהיא מסמלת.

גיליון זה של 'המעין' מכיל בתוכו, כרגיל,  דברי תורה וחוכמה של תלמידי חכמים זצ"ל ושליט"א ושל אנשי תורה וחוכמה המחברים באישיותם ובעיסוקיהם ובאורח חייהם ובכתיבתם את הארון והשולחן והמנורה. רבים וטובים נוספים שגם הם כלולים בהגדרה זו שלחו את מאמריהם למערכת 'המעין' וטרם נמצא מקום בגיליונות 'המעין' לדבריהם, ועמם הסליחה. פתרון חלקי לבעיית המאמרים הממתינים, חלקם זמן רב, לפרסומם, יהיה בגיליון הבא, גיליון ניסן תשפ"ב (241). זה יהיה בעז"ה גיליון מורחב שיוקדש לזיכרו של הקדוש שלמה אומן הי"ד בנו של מכובדנו פרופ' ישראל אומן נ"י, לרגל מלאת 40 שנה לנפילתו על קידוש השם במלחמת שלום הגליל.

'כשם שעשית לאבותינו ניסים וגבורות, כן תעשה עמנו ניסים וגבורות בעת ובעונה הזאת'.

הק' יואל קטן