המעין

גליון תמוז תשפ"א

להורדת הגליון המלא ב-PDF

"רבי עקיבא מצחק'... [דבר העורך]

תשובת הגר"א קוטלר זצ"ל בעניין השמיטה ביישוב מחנה ישראל / משה אריאל פוס

חידושו של הרב יונתן זקס זצ"ל בשאלת הרוע בעולם / הרב נתן קוטלר

מנהגי יום זיכרון על נפטר לאחר חמישים שנה / הרב אוֹרי סמט

בירורים בעניין 'לפני עיוור' על 'לפני עיוור' / הרב רפאל סויד

סדר פרקי 'שיר של יום' / שמואל כהן

המֶתֶג בסידורם של ר' עזריאל ור' אליהו בנו מווילנא, ודחיית הטענות על השגות רבי זלמן הענא נגדם / הרב יונתן קרני

התורה ה'מקושרת' / יונתן רבינוביץ

על שיקולים והעדפות במצבים של "מוות סטטיסטי" / הרב עוז בלומן

פיטורי עובד שמסרב להתחסן נגד הקורונה / הרב דוד בריזל

האם מותר לעלות לירח? / הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל

הרהורים בעקבות האסון במירון בל"ג בעומר תשפ"א / הרב שלמה דיכובסקי

'ישיבות נקים בכל מקום?' - נקודות למחשבה / הרב בועז גרינווד

תגובות והערות

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

רשימת המאמרים בכרך סא [גיליונות 235-238]

HaMa’yan 238 Table of Contents